หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ หลักการบริหารตามพุทธวิธี หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

สารบัญ

กล่าวนำ....................................................................................... ๑
๑. หลักการบริหารตามพุทธวิธี.................................................๕
๒. มรรคมีองค์ ๘ กับการบริหารธุรกิจ...................................๑๑
ฅ. วิธีการประยุกต์ มรรคมีองค์ ๘ ในการบริหาร.................. ๑๙
๕. พื้นฐานแห่งการสร้างปัญญา............................................๒ฅ
๕. พุทธวิธีการเลือกคน.......................................................... ฅฅ
๖. พุทธศาสนากับการพัฒนา................................................ฅ๙
๗. การวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมาย.................................... ๔๕
๘. วิธีฝึกสมาธิ....................................................................... ๕๙หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ หลักการบริหารตามพุทธวิธี
ลำดับเรื่อง : หลวงพ่อทัตตชีโว   จำนวนหน้า 66 หน้า

ขนาดไฟล์ 5MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 5MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 20
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล