กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ทำอย่างไรเราจะรักษาใจให้ใสได้ตลอดทั้งวัน แม้กระทั่งเวลาที่เราโดนกระทบหรือยั่วเย้าให้เกิดอารมณ์
สตรีไทยปรารถนาส่วนแห่งบุญในการสร้างสรรค์คัมภีร์ใบลาน แม้ตนไม่อาจเป็นผู้จารคัมภีร์ได้เฉกเช่นฝ่ายชาย แต่ก็ขอแสดงออกซึ่งบทบาทอันงดงามในฐานะผู้ปกป้องคัมภีร์ด้วยเส้นผมของตน
(เทวดาทูลถาม) อะไรหนอยังคนให้เกิด
หมกปัญหาเอาไว้  เรื่องที่อยากฝากไว้เกี่ยวกับการงาน ทุกครั้งที่ทำงานต้องมีการประเมินตลอดเวลา คือ ปฐมนิเทศ(ช่วงเริ่มต้น)  มัชฌิมนิเทศ(ระหว่างดำเนินงาน) และปัจฉิมนิเทศ(ช่วงท้ายของงาน)
อย่าไปกังวลกับมัน
หาง่าย คนที่พูดไม่เพราะเเต่มีประโยชน์ หายาก
Get better everyday 
   ในการฌาปนกิจศพของผู้ละสังขารนั้น เมื่อถึงเวลาที่เจ้าภาพกำหนดแล้ว ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฌาปนสถานและออกบัตรเชิญ โดยกำหนดวันเวลาให้ผู้เคารพนับถือทราบทั่วกัน เมื่อเสร็จพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วต้องเชิญศพไปสู่เมรุ โดยมีพระสงฆ์ชักศพหรือเดินนำหน้าศพ ส่วนบรรดาญาติจะเดินตามหลังศพไปโดยสงบยกเว้นญาติสนิทที่จะถือภาพของผู้ละสังขาร และกระถางธูปเดินนำหน้า ริ้วขบวนจะเวียนรอบเมรุเป็น“อุตราวัฏ” คือเวียนซ้ายทวนเข็มนาฬิกา 3 รอบ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพิลังคิกภารทวาชพราหมณ์ ผู้ใดประทุษรัายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้าย
เราเคยคิดไหมว่าการที่เราจะวินิจฉัยใครว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดี เราใช้อะไรเป็นตัววัด บางคนบอกว่า คนนี้เขาทำดีก็เป็นคนดี คนนี้เขาไม่ดี
ภาษิตของพระวิมลาปุราณคณิกาเถรี ข้าพเจ้าเป็นผู้เมาวรรณะ

เมื่อ ๔ ปีก่อน พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร ได้เดินทางไปสอนสมาธิแก่กลุ่มคนชรากลุ่มหนึ่งที่ประเทศลัตเวีย ซึ่งท่านได้ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อ “ไอวา”
จากสถานการณ์ฝนตกหนักเพราะพายุโซนร้อน “ซินลากู” พัดเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ๑๔ อำเภอของจังหวัดเลย
คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงร่วมกับคณะศิษย์ฯ วัดพระธรรมกายมอบเวชภัณฑ์และชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ แก่โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสี่
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจัดประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการและเปิดศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข รองรับการศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมมือกับชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานีฯ และภาคีเครือข่าย จัดประกวด “บอกรักให้ก้องฟ้า ผ่านบทเพลงน้ำใจแม่” รอบคัดกรองสู่รอบระดับประเทศ
สวัสดีครับ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ นี้ ทางด้านสุขภาพกายเราต่างต้องใส่ใจดูแลกันเป็นพิเศษบนฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ส่วนทางด้านพลังใจนั้นยิ่งต้องให้ความสำคัญด้วยการแบ่งปันให้เราผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกัน

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทางออนไลน์
วันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ที่ผ่านมา คณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญเนื่องในวันพระ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 212 จบ
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ค ได้ให้การต้อนรับนักเรียนชาวท้องถิ่นในประเทศเดนมาร์ก
ธุดงคสถานชลบุรี จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันพระที่ผ่านมา

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

 มนุษย์ และสัตว์โลกทั้งหลาย ต่างต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฎจักรของโลก บางชาติก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ บางชาติก็ได้เกิดเป็นเทวดา เป็นพรหม
เรื่องที่น่ารู้อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องกฎแห่งกรรม คือ มักเข้าใจว่า คนเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม
อย่างไรก็ตาม แม้จะกล่าวว่า กฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของเหตุและผลก็ตาม  สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยึดถือความเชื่อ  หรือศาสนาใดไว้เป็นที่พึ่ง
 อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้คนละชั่ว ทำดี ทำจิตให้ผ่องใส เพื่อการกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไป แต่ในการดำเนินชีวิตจริงของบุคคลทั่วไปไม่ได้ทำความดีแต่เพียงอย่างเดียวได้ตลอด
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.097819149494171 Mins