กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 
“สัตว์ทั้งหลายนี่ เดิมทีมันคือคน คนที่ทําบาปทําความชั่วไว้ต้องไปรับกรรมเกิดเป็นสัตว์ มันมาจากคนทั้งนั้น”
ในเวลาปัจจุบัน (ปี ๒๕๓๑) ข้าพเจ้ามีงานพิเศษอยู่ประการหนึ่งคือ พาสหธรรมิกจํานวนหนึ่ง ไปปล่อยปลาปล่อยสัตว์ตามวัด
ทางบริสุทธิ์นะ ก็ต้องเอาใจหยุด นั่นแหละเป็นทางบริสุทธิ์ เอาใจหยุด นึกที่ไหน ศูนย์กลางดวงธรรม
โยมแม่ได้เคยร่วมลงทนุ ทำนาก้งุ กับ หมู่ญาติ ในช่วงแรกๆ กุ้งที่เลี้ยงเอาไว้ตัวอ้วนพีขายได้ราคาดี
ในฐานะที่ลูกเป็นแพทย์ กรณีที่คนไข้อาการหนักมาก จนหัวใจอาจหยุดเต้นแพทย์ จำเป็นต้องคุยกับญาติผู้ป่วย
มหาสมุทรจึงเป็นศูนย์รวมของสายน้ำที่ไหลมาจากยอดเขาที่ไกลแสนไกล ห้วงน้ำคือบุญก็เช่นกัน
ควรทำวันและคืนไม่ให้เปล่าประโยชน์ จะน้อยหรือมากก็ตาม เพราะวันคืนผ่านบุคคลใดไปแล้ว
ทำให้มั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์สมบัติ ทำให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

คณะสงฆ์และศิษย์ยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย พร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต  ประเทศเยอรมนี  จัดปฏิบัติธรรม ณ เมืองซไวเฟิร์ต
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรและพิธีทอดผ้าป่า ณ เมืองลีม
เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องยอมรับว่า ส่งผลกระทบต่อพระสงฆ์ ชาวพุทธ

แพะรับบาป ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ หน้า 1
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
kapotaka Jataka The story about the harm of being vacillating Page 1
การบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นอุดมมงคลสําหรับชีวิต เป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่
วันแห่งการเชิดชูเกียรติพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ถือเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนา
ก่อนจะสรุปว่า “การสร้างวัดใหญ่” ผิดหรือถูก ก็อยากให้ลองเปิดพระไตรปิฎกศึกษาประวัติการสร้างที่ประทับของพระบรมศาสดา
ยังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง ที่การบวชพระช่วงเข้าพรรษาในแต่ละวัดทั่วประเทศมีจำนวนน้อย หลายวัดมีเพียงเพื่อให้ครบ ๕ รูป
คำว่า “บุญ” คำเดียวมีความหมายต่อชีวิตจิตใจคนเราอย่างมาก สิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลทุกอย่างที่ตั้งความปรารถนาไว้
“น่าน” จังหวัดเล็ก ๆ ทางภาคเหนือของไทย ทรงคุณค่าเนื่องด้วยเป็นแหล่งคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมจำนวนมาก
บนถนนอันขรุขระในประเทศมาลาวีประเทศเล็ก ๆ ทางตอนกลางของทวีปแอฟริกา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ ธรรมกาย ซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรม เป็นพุทธรัตนะที่อยู่ภายในพระวรกายของพระพุทธองค์
ความเคารพ หมายถึง ความตระหนัก ซาบซึ้ง รู้ถึงคุณความดีที่มีอยู่จริงของบุคคลอื่น
วิธีการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยที่หลวงปู่วัดปากน้ำสอนนี้ ตรงกับสติปัฏฐานสูตร
วิธีการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวคือ การปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร