กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสถึงหน้าที่ของแม่ที่มีต่อลูกไว้ 5 ข้อคือ 1.    กันลูกจากความชั่ว 2.    ปลูกฝังลูกไว้ในทางที่ดี
ทัศนคติความรักที่สวยงาม  บนพื้นฐานของความเป็นจริงจะช่วยให้เรารับมือกับความรักได้อย่างมีสติ รู้วิธีที่จะอยู่กับความรักโดยไม่เจ็บปวด
บัณฑิตผู้ทรงธรรมไม่ได้เป็นง่ายๆแม้มีโอกาสทำชั่วเพื่อผู้อื่นก็ไม่ทำแม้มีโอกาสทำชั่วเพื่อความสุขส่วนตนก็ไม่ทำตรงกันข้าม
คู่รัก หรือชีวิตคู่ที่ต้องการสร้างฐานความมั่นคงเข้มแข็งในความรักของตน จึงต้องมีทั้งรักแบบโรแมนติกและรักแบบเมตตา
เราเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดอยู่ในบุญเขต  ในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาก็จะต้องเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การศึกษาล่าสุดซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Military Behavioral Health (สุขภาพเชิงพฤติกรรมของทหาร) เผยว่า การฝึกสมาธิ
เหตุที่ชาวโลกทั้งหลายมีความทุกข์ เพราะว่ามีความทะยานอยาก และไม่รู้ว่าแก่นสารของชีวิตคืออะไร
คดีปาราชิก ศาลสงฆ์ไม่รับคำกล่าวหา เพราะ ผู้ร้องทำไม่ถูกขั้นตอน 1.ตามระเบียบที่ถูกต้องนั้น พระลิขิต ไม่มีผลทางกฎหมาย

    พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทนานาชาติโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นฤดูหนาว
พิธีถวายสังฆทาน ๓ อำเภอใต้สุดในจังหวัดยะลา หนึ่งในโครงการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด 
   ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายดอกดาวรวยบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ทีมงานพระอาจารย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ

วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 2
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้าจบ
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
การบูชา คือ การแสดงออกในลักษณะของความเลื่อมใสศรัทธา มีการยกย่องเชิดชูทั้งทางกาย วาจา และใจ
พุทธบุตรธรรมยาตราจำนวน ๑,๑๓๑ รูป เข้าร่วมโครงการ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่
กิจกรรมดูแลศาสนสถานร่วมกับชุมชน และพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี ณ โลตัสแลนด์
กิจกรรมดูแลศาสนสถาน,พิธีตักบาตร,โปรยดาวรวย และจุดประทีปบูชาธรรม ณ วัดสองพี่น้อง
กิจกรรมโปรยดาวรวย,ดูแลศาสนสถาน,จุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีฯ,พิธีตักบาตร
กิจกรรมดูแลศาสนสถาน,พิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี,พิธีตักบาตร,โปรยดาวรวย
กิจกรรมดูแลศาสนสถาน, พิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคละทพมุนี ณ คลองบางนางแท่น
วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติ ที่ลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญได้บรรลุผลสำเร็จในภารกิจธรรมยาตรา

ทาน ทำให้ "น่ารักใคร่" หากผู้ใดไม่เป็นที่รัก ต้องหักใจให้ทาน บำเพ็ญสังคหวัตถุ ฝึกหัดแบ่งปัน กล่าวคำอ่อนหวาน
ในกาลแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า กาลนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเสวยผล มาบัติใต้ต้นนิโครธ พระเจ้ากิงกิสสมหาราชทรงทราบดีถึงอานิสงส์แห่งผลสมาบัตินั้น
  ในอดีต กาลแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า มีมาณพหนุ่มนามว่า นารทะ วันหนึ่งเขาได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอยู่ท่ามกลางเทวดา อินทร์
 ในอดีต ณ เมืองอินทปัตถ์ มีพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่าสังขะ ทรงปกครองโลกด้วยรัตนะทั้ง 7 อยู่มาวันหนึ่ง

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร