กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 
โลกจะได้รับความสุข ก็เพราะอาศัยความประพฤติทั้ง ๔ อย่าง
ภายนอกเคลื่อนไหว ภายในหยุดนิ่ง สองประสานงานสำเร็จ คือภายในเราก็เดินทางไปถึงพระรัตนตรัย
ทำพื้นฐานให้แน่นนะ ปรับพื้นฐานให้นิ่ง หยุดนิ่งให้สมบูรณ์เลย
หลวงปู่ท่านได้พยากรณ์บุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่ง ก็คือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
ก่อนหน้านั้น..หลวงจบได้ยินผู้คนจำนวนมากร่ำลือกันว่า หลวงปู่วัดปากน้ำพาไปนรกสวรรค์ได้
เรื่อง ผีสิง หรือการขอยืมร่างใช้ชั่วคราวเพื่อติดต่อกับคนที่มีชีวิตอยู่ได้นั้น พวกตายด้วยอุบัติเหตุ
เมื่อปลายปี ๒๕๒๕ หลังจากพ่อของข้าพเจ้าถึงแก่กรรมแล้ว ข้าพเจ้ายังอยู่ระหว่างจัดการเรื่องทรัพย์สินของท่าน
แม้ในวัดปากน้ำมีพระ เณร และแม่ชีจำนวนมาก แต่ถ้าลูกศิษย์ แอบไปทำอะไรไม่ดี ก็ไม่สามารถปกปิดหลวงปู่ได้

สถาบันสมาธิทางสายกลางมิดเดิลเวย์ วัดพระธรรมกาย จัดโครงการปฏิบัติธรรม หลักสูตร 1 วัน ให้กับชาวเวียดนาม
พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมแก้วสารพัดนึก บูชาธรรม 72  ปี พระเทพญาณมหามุนี
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชธรรมกาย 

แพะรับบาป ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ หน้า 1
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
kapotaka Jataka The story about the harm of being vacillating Page 1
การบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นอุดมมงคลสําหรับชีวิต เป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่
วันแห่งการเชิดชูเกียรติพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ถือเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนา
ก่อนจะสรุปว่า “การสร้างวัดใหญ่” ผิดหรือถูก ก็อยากให้ลองเปิดพระไตรปิฎกศึกษาประวัติการสร้างที่ประทับของพระบรมศาสดา
ยังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง ที่การบวชพระช่วงเข้าพรรษาในแต่ละวัดทั่วประเทศมีจำนวนน้อย หลายวัดมีเพียงเพื่อให้ครบ ๕ รูป
คำว่า “บุญ” คำเดียวมีความหมายต่อชีวิตจิตใจคนเราอย่างมาก สิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลทุกอย่างที่ตั้งความปรารถนาไว้
“น่าน” จังหวัดเล็ก ๆ ทางภาคเหนือของไทย ทรงคุณค่าเนื่องด้วยเป็นแหล่งคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมจำนวนมาก
บนถนนอันขรุขระในประเทศมาลาวีประเทศเล็ก ๆ ทางตอนกลางของทวีปแอฟริกา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ ธรรมกาย ซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรม เป็นพุทธรัตนะที่อยู่ภายในพระวรกายของพระพุทธองค์
ความเคารพ หมายถึง ความตระหนัก ซาบซึ้ง รู้ถึงคุณความดีที่มีอยู่จริงของบุคคลอื่น
วิธีการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยที่หลวงปู่วัดปากน้ำสอนนี้ ตรงกับสติปัฏฐานสูตร
วิธีการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวคือ การปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ 8

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร