กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 
ยิ่งแก่วัด ยิ่งต้องนึกถึงคุณ บุญไม่ต้องพูดถึง เพราะทำกันเป็นนิสัย เป็นปกติกันอยู่แล้ว
ท่านจะทำอยู่ ๒ อย่างคือ 'ทำใจให้นิ่งๆ' และ'นั่งหลับตา' ท่านทำเพียงแค่ ๒ อย่างเท่านี้
เมื่อได้ถวายทานในหมู่แห่งภิกษุผู้ปฏิบัติตรง ย่อมได้ผลอันไพบูลย์
ใจไม่ซัดส่ายไปที่อื่น ไม่ฟุ้งซ่าน มาหยุดนิ่งอยู่ภายในกลางกาย
ผู้ที่อยู่ในปรโลก มีความปรารถนาบุญอย่างยิ่ง เพราะบุญเป็นทุกสิ่งในปรโลก
ายไม่เคยเบื่อ หรือ เกียจคร้านในการปฏิบัติธรรม ในการสร้างบุญเลย
พี่สาวคนโตไม่สามารถมีลูกได้ จึงได้จัดหาภรรยาน้อยมาให้สามี เพื่อจะได้มีทายาทสืบสกุล
ถ้าหากนั่งมาถึงจุดที่หยุดนิ่งได้ ไม่ว่าวัยจะต่างกันแค่ไหน ลูกจะรู้ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยไหนเลย

ณ ตลาดสดไอยรา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกว่า 300 รูป
วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย โดยพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี  หลวงพ่อธัมมชโย ได้ส่งข้าวสารอาหารแห้ง 16 ตัน
โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เข้ารับรางวัลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ร้านอาหาร sawatdee thai cuisine ของกัลยาณมิตรหวาน ธรรม และวัดพระธรรมกายมินเนโซตา ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน

แพะรับบาป ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ หน้า 1
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
kapotaka Jataka The story about the harm of being vacillating Page 1
บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนถึงพระอริยเจ้าเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เราได้รูปสมบัติ
มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายโดยการนำของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ในยุคปัจจุบัน มีคนจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่า..การด่าว่าพระภิกษุสงฆ์เป็นสิ่งไม่ผิดซ้ำร้ายยังคิดว่า..เป็นการช่วยพระพุทธศาสนาอีกด้วย
ฝนที่ตกโปรยปรายลงมาไม่ขาดระยะในช่วงฤดูฝน ถือเป็นสัญญาณว่า เทศกาลเข้าพรรษาได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยากยิ่ง กว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ ทรงใช้เวลายาวนานถึง ๒๐ อสงไขยกับแสนมหากัป
สืบเนื่องจากที่ผู้เขียนนำเสนอบทความ “การค้นพบหลักฐานธรรมกายจากเอกสารโบราณในประเทศไทย”
สรรพสิ่งทั้งปวงที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม ทั้งคน สัตว์สิ่งของ ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยง
ท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวน ณ จตุรัสกลางเมืองเลชเชอันรายล้อมไปด้วยอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโบราณยุคบารอก

ในพระพุทธศาสนานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้กว่า 2,500 ปีแล้วว่า มนุษย์ต่างดาวมีจริง
สังสารวัฏ หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิด
หลวงปู่วัดปากน้ำได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องขันธ์ 5 ในส่วนละเอียดเอาไว้หลายกัณฑ์ด้วยกัน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิพเพธิกปัญญสูตรว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม 4 ประการนี้อันบุคคลเจริญแล้ว

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร