กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
คุณโยม ช่วงค่ำในเวลาที่เราเองเคยไปเที่ยวอย่างนั้นเนี่ย เราก็หาอย่างอื่นมาทำแทน
คุณโยม ถ้าตั้งใจจะบวชเพื่อขจัดกิเลสจริงๆแล้วละก็ ถูก เพียงแต่ว่าก่อนบวชเราก็วางแผนให้ดีเสียก่อน
คุณโยม แชร์ลูกโซ่ก็คือ เป็นเกมเงินต่อเงินใช่ไหม ที่เขาเรียกว่า money game คือรายได้ไม่ได้...
ได้คุณโยม แค่เราตั้งใจจะใส่บาตร ยังไม่ทันใส่แค่ตั้งใจจะใส่นะบุญเกิดแล้ว แล้วพอไปใส่บาตรจริงบุญก็เกิดอีก

ผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริง ต้องดำเนินตามรอยบาทพระบรมศาสดา ด้วยการละบาปอกุศลทั้งหลาย
บางคนอาจจะมีความสุขและความพึงพอใจในวิถีชีวิตของตน แต่หลาย ๆคนยังคงสับสนกับชีวิตที่ไม่ค่อยลงตัวเท่าไรนัก
จุดแห่งความสุขและความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตคืออะไร อยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้อย่างไร เป็นสิ่งที่มนุษย์
สมาธิเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับชีวิตของมนุษย์ทุก ๆคน ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือฆราวาส ที่ว่ามีความจำเป็นก็เพราะ

พิธีปุพพเปตพลี ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ  และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา  
สาธุชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ได้พร้อมใจกันมาส่างสมบุญร่วมกัน
ทำบุญบ้านและปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรทีมเพชรเจียระไน
ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ได้จัดพิธีอธิฐานจิตหล่อรูปเหมือนหลวงปู่องค์ต้นแบบ
งานบุญวันอาทิตย์ มีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้
องค์กรของรัฐด้านภาษีได้กราบนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล

บุรุษผู้นี้ไม่เคยที่จะย่อท้อ ไม่เคยอ่อนข้อให้อุปสรรคที่ถาโถมเข้ามา บุรุษผู้นี้จึงได้รับการขนานนามว่า “พระโพธิสัตว์” สัตว์ผู้มุ่งหวังพระโพธิญาณ
พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมกันปฏิบัติธรรมในวันคุ้มครองโลก เพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาด ชุ่มเย็นเป็นสุข และนุ่มนวลอ่อนโยน
วัดพระธรรมกายจึงจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทอย่างต่อเนื่องตลอดมา ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มสร้างวัดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยมีมหาชนทั้งในและต่างประเทศผ่านการอบรม
องค์การพุทธโลก จัดพิธีมอบรางวัลพุทธศาสนทูตแห่งโลก ครั้งที่ ๒ ณ ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับในฉบับนี้ การค้นพบของนักวิจัยและสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยยิ่งเป็นสิ่งที่น่าปีติยินดีมากขึ้นไปอีก ได้แก่ การค้นพบ “คาถาธรรมกาย” เพิ่มขึ้นอีกในผืนแผ่นดินล้านนา
ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์ เรื่องโดยคุณองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย

โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
ถ้าบังคับฉากหลังได้ล่ะก็ ก็เลิกเป็นบ่าวเป็นทาสเขามันก็เป็นเจ้าเป็นนายเขาบ้าง นี่เป็นชั้น ๆ นะ...เราจะต้องเริ่มต้นในชาตินี้ทีเดียว
หัดวาจาไพเราะเสียในชาตินี้ชาติต่อ ๆ ไปวาจาของตนศักดิ์สิทธิ์
มนุษย์เราต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ทั้งความเสี่ยงในปัจจุบันชาติ และในสังสารวัฏ
ความลับมีแต่เฉพาะในกายมนุษย์เท่านั้น  กายมนุษย์ละเอียดไม่มีความลับ
ถ้าดวงบุญใหญ่โตกว่าก็นำไปสู่สวรรค์ ถ้าดวงบาปใหญ่โตกว่าก็นำไปสู่นรก
หยุดได้เวลาใด ก็เป็นมงคลเวลานั้น ถ้าหยุดไม่ได้เวลาใด ก็เป็นอัปมงคลเวลานั้น

คุณยายสอนหลวงพ่อว่าบุญบารมีนั้นไม่สามารถได้มาฟรีๆเราต้องทำของเราเองเมื่อทำแล้วจึงจะได้
บางวันคุณยายก็นึกสนุกวันหนึ่งท่านบอกหลวงพ่อสมัยที่ยังไม่ได้บวชว่าคุณๆคุณไปดูหนุ่มสาวเขาคุยกันสิ
คุณยายมักจะสอนหลวงพ่อด้วยการเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนหลังไปไกลๆ ชาตินั้น ชาตินี้ ชาติโน้น
การบูชาข้าวพระนี้มีมาก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมาเรียนธรรมะกับคุณยาย
หลวงพ่อมีความสุขมากที่ได้เรียนวิชชาธรรมกายจากคุณยาย
           เมื่อถึงวันสงกรานต์คุณยายจะนำพระที่แกะสลักจากหินแก้วธรรมชาติ พระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์เล็กๆ และดวงแก้วในตู้มาสรงด้วยน้ำฝนสะอาด

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร