กัลยาณมิตร kalyanamitra : webkal ธรรมะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ headline

สรุปข่าวเด่น
พิธีทอดผ้าป่าสร้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา บุปผา สวัสดี พิธีทอดผ้าป่าสร้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา บุปผา สวัสดี
ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จัดตักบาตร 1,081 รูป ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จัดตักบาตร 1,081 รูป
ชมรมพุทธศาสตร์สากล จัดค่ายน้องใหม่ V-Smart ให้นิสิต นักศึกษา ชมรมพุทธศาสตร์สากล จัดค่ายน้องใหม่ V-Smart ให้นิสิต นักศึกษา
กัลยาณมิตร จ.นราธิวาส ทำบุญวันอาทิตย์ กัลยาณมิตร จ.นราธิวาส ทำบุญวันอาทิตย์
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้ให้การต้อนรับคณะจากวัดเวียดนาม วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้ให้การต้อนรับคณะจากวัดเวียดนาม
วัดพระธรรมกายดีซี ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช วัดพระธรรมกายดีซี ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
กระแสการชวนบวชสามเณรทั่วไทย โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา กระแสการชวนบวชสามเณรทั่วไทย โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช วัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
วัดพระธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้ง จ.นราธิวาส วัดพระธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้ง จ.นราธิวาส
ชมรมระยองร่วมเย็น จัดตักบาตรพระ 1,250 รูป ชมรมระยองร่วมเย็น จัดตักบาตรพระ 1,250 รูป
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จัดพิธีถวายสังฆทาน 40 วัด ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จัดพิธีถวายสังฆทาน 40 วัด
พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว + อ่านต่อ

พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ + อ่านต่อ

ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ

ละครเรื่องในห้องนอน + อ่านต่อ

ละครเรื่องในห้องนอน


สื่อธรรมะ เสียง MP3
รายการสื่อเพิ่มเติม
กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ 161 วัด + อ่านต่อ

กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ 161 วัด

Case Study ความจริงของชีวิต กันยายน 2555 + อ่านต่อ

Case Study ความจริงของชีวิต กันยายน 2555

Case Study ความจริงของชีวิต สิงหาคม 2555 + อ่านต่อ

Case Study ความจริงของชีวิต สิงหาคม 2555


บทความประจำวัน
จะเข้าทางใคร มนุษย์ที่เกิดมาในโลก จะรู้ไหมหนอ...ว่า ตนเองอยู่ในสมรภูมิการรบ แย่งชิงพื้นที่ใจ ระหว่างพระกับมาร
ไม่อยากคิดซ้ำให้เจ็บ ผิดพลาดก็ให้แก้ไข ผิดใจก็ให้อภัย Los errores pueden corregirse. Cualquier agravio puede perdonarse.
ที่พึ่งอันสูงสุด พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ซึ่งซ้อนอยู่ในกลางกายของเรานี้ เป็นสรณะอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุด สิ่งอื่นที่จะเสมอเหมือนหรือยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
นรชนใดห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคา แม้ใบหญ้าคาของนรชนนั้น ก็ย่อมมีกลิ่นเน่าฟุ้งไป ฉันใด การเข้าไปเสพคนพาล ก็ฉันนั้น
อุปสรรคใดๆ ในโลกนี้ เขานั้นมีเอาไว้ให้เราข้าม อย่ายอมแพ้แต่จงพยายาม
พระกับมาร ทางโลกก็ไม่ผิด ทางธรรมก็ไม่ผิด
นั่งสมาธินานๆ ขยายมันสมอง พบว่าการนั่งทําสมาธิเป็นเวลาแรมปีจะ ช่วยประคองสมองให้เสื่อมช้าลง
ธรรมะเท่านั้น..ที่ช่วยเราได้ ทั่วแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล ไม่มีใครช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้หรอก นอกจากธรรมะเท่านั้น
ทานการให้ อยู่ในสถานที่ใด ก็อย่าลืมทานการให้
เมื่อความชั่วร่าเริงได้ในโลกนี้ แล้วใยเล่าคนทำดีต้องหนีหน้า ยุคคนดีต้องกล้าก้าวเท้าออกมา
ถ้าบุคคลพึงได้สหาย ผู้มีปัญญารักษาตน ผู้เที่ยวไปด้วยกัน เป็นนักปราชญ์ผู้มีปกติอยู่ด้วยกรรมดีไซร้
ใจเป็นต้นแหล่ง พลังบุญเท่านั้นจึงจะแก้พลังบาป บุญธาตุสามารถแก้บาปธาตุได้ นี้เป็นหลักสําคัญ

บทความอยู่ในบุญ
ให้ “สัมมา อะระหัง” นำทางใจ นำทางไปสู่ความสุข ดังนั้น เราพึงต้องหมั่นตามรักษาจิตของตนให้ใสสะอาด ให้เป็นกุศลธรรม เพราะอำนาจ แห่งจิตที่เป็นกุศลธรรมนี้เองจะนำพาชีวิตให้พบกับความดีงาม และการภาวนา “สัมมา อะระหัง” ก็คือ การเอาจิตของเราไปผูกพันกับธรรมภาคกุศลอย่างแน่นแฟ้น เพราะคำภาวนาว่า “สัมมา อะระหัง” มีความหมายที่เชื่อมโยงกับผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ซึ่งมีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพ เป็นผลให้จิตใจเราใส สะอาด สว่าง มีพลัง และมีอำนาจที่จะแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ นานา ในชีวิตของเราได้
Case Study ก ร ณี ศึ ก ษ า เชื่อมสายบุญสร้างสมบัติ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ลูกมั่นใจว่าเธอน่าจะไปสู่สุคติ เพราะเธอได้เตรียมตัวกับการเดินทางไกลในครั้งนี้อย่างดีมาก สั่งสมเสบียงบุญอย่างเต็มที่ โดยมี DMC เป็นสื่อสีขาว ส่องสว่างหนทางให้ใจใส มีหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เป็นติวเตอร์ผู้ให้ หลักวิชชา ทำให้ไม่ประมาทในชีวิต และพิชิตชัยชนะในสงครามศึกชิงภพได้
ข้อคิดจากคำว่า “รัก” ความรักที่บริสุทธิ์จริง ๆ ก็คือ ความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นความรักที่มีแต่ให้อย่างเดียว ตัวอย่างความรักที่ดีที่สุดก็คือ ความรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อชาวโลก
วัดโบสถ์บน สถานที่บรรลุวิชชาธรรมกายของพระผู้ปราบมาร หากยังไม่ได้ยินเสียงกลองเพล จะไม่ยอมลุกจากที่ เมื่อตั้งใจดังนั้นแล้ว ก็หลับตาภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งความปวดเมื่อยและอาการเหน็บชา ค่อย ๆ เพิ่มทีละน้อย ๆ และมากขึ้นจนมีความรู้สึก ว่ากระดูกทุกชิ้นแทบจะระเบิดหลุดออกมาเป็นชิ้น ๆ
ตำรับยอดเลขา จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว” วิธีฝึกผู้นำในยุค ร.ศ. ๑๓๑ ตอนที่ ๑๔ จรรยาข้อที่ ๒๖-๒๗ “ตำรับยอดเลขา” นำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุชื่อ ผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี ๆ จึงเมตตานำมาเทศน์ให้ฟังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตั้งชื่อใหม่ว่า “ตำรับยอดเลขา” โดยลำดับเนื้อความตามต้นฉบับเดิม และคัดลอกของเก่าไว้ให้ดูด้วย เพื่อรักษาศัพท์บางคำไว้ และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เขียน
การรู้จักตนเองตามคำสอนของ พระพุทธศาสนาหมายถึงอย่างไร? คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนเกี่ยวกับกายที่ยาววาหนาคืบกว้างศอกของเรานี้เอง หากเราต้องการรู้จักตัวเราเอง ต้องมาศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านทรงสอนให้เรารู้จักตนเองอย่างไร และควรทำอย่างไรต่อไป ถึงจะเป็นการรักตัวเองอย่างแท้จริง

DOU การทำหน้าที่กัลยาณมิตร
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับวิถีชีวิต วิถีชีวิต จึงหมายถึง การกระทำตามวิธีการและแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต
ประเภทของนิมิต บริกรรมนิมิต คือ นิมิตขั้นเตรียมหรือเริ่มต้น ได้แก่สิ่งใดก็ตามที่กำหนดเป็นอารมณ์ ในการเจริญสมาธิ เช่น ดวงกสิณที่เพ่งดู
ความหมายของนิมิต นิมิต คือ เครื่องหมายสำหรับให้จิตกำหนด ประโยชน์ของนิมิตมีไว้เพื่อเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเช่นเดียวกับคำภาวนา
บทที่ 3 การปรับใจ ใจถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของชีวิต ดังที่มีคำพังเพยกล่าวไว้ว่า ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว เพราะใจเป็นตัวควบคุม ความคิด คำพูด
ความหมายของการปรับใจ การปรับใจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ภาวะของใจให้เหมาะสมต่อสภาวะความเป็นสมาธิ
ความสำคัญของการปรับใจ ในวิถีชีวิตประจำวันมีเครื่องดึงใจเราออกจากตัวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนสัตว์สิ่งของการงานต่างๆ
ประเภทของการปรับใจ การปรับใจ เพื่อการทำสมาธินั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
วิธีการปรับใจในการดำรงชีวิตประจำวัน เนื่องจากในแต่ละวัน วิถีชีวิตของเราจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับคนสัตว์สิ่งของ ตั้งแต่เช้าจรดค่ำซึ่งทำให้อารมณ์ของเรามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่เสมอๆ
วิธีการปรับใจในขณะทำสมาธิ ในช่วงเวลาที่ทำสมาธิ นอกเหนือจากการปรับใจในขณะที่ดำเนินชีวิตประจำวันในแต่ละวันซึ่งมีผลทำให้ใจพร้อมที่จะเข้าถึงสมาธิ
วิธีการที่ใช้ในการปรับใจ วิธีการที่ใช้ในการปรับใจนี้มีหลายวิธี ซึ่งผู้ปฏิบัติสามารถเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับจริตอัธยาศัยของตน
ทำให้อารมณ์รู้สึกสบาย นึกถึงธรรมชาติ เช่น ภูเขา น้ำตก ทะเล ที่ทำให้อารมณ์รู้สึกสบายปลอดโปร่ง มีอารมณ์ที่อยากจะนั่งทำภาวนา ดังตัวอย่าง
แผ่เมตตา ผ่เมตตา จะทำให้ใจของเราขยาย เบิกบาน และยังเหมาะสำหรับคนที่มักหงุดหงิด โกรธง่ายและมักมีอารมณ์ค้างเกี่ยวกับเรื่องความไม่พอใจในคน

อานุภาพพระมหาสิริฯ
เรื่อง รอดชีวิตอย่างเหลือเชื่อ
อ่านต่อ
เรื่องที่ ๔๕๐ แม่จ๋า...ช่วยหนูด้วย
อ่านต่อ
เรื่องที่ ๔๓๐ เบื้องหลัง...ความตาย
อ่านต่อ
เรื่องที่ ๔๔๕ ไทยออยล์ระเบิด เกิดปาฏิหาริย์
อ่านต่อ

MV เพลงธรรมะ
เพลง วิสาขบูชา
อ่านต่อ
เพลง : อัศจรรย์วันวิสาขบูชา
อ่านต่อ
เพลง รักยายให้มาหล่อทอง
อ่านต่อ
เพลง หัวใจทองคำ
อ่านต่อ

พระของขวัญ
พระของขวัญกฐินธรรมชัย 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
อ่านต่อ
ถวายสังฆทาน 30,000 วัด ทั่วประเทศ 22 เมษายน 2557
อ่านต่อ
กฐินธรรมชัย ๒๕๕๖
อ่านต่อ
โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้าน ทั่วไทย
อ่านต่อ

บทสวดมนต์
บทสวดแจง พระวินัย
อ่านต่อ
สวดแจงคืออะไร สวดมาติกาคืออะไร ...
อ่านต่อ
บทสวดมนต์ สะติปัฏฐานะปาโฐ
อ่านต่อ
บทสวดมนต์ ธชัคคสูตร / ธะชัคคะปะริตตัง
อ่านต่อ

Gallery ภาพบุญใจใส สร้างใจสวย

aboutus กัลยาณมิตร
กรณีศึกษา ตัวอย่างโครงการสัมมนา ตัวอย่างที่ 1 โครงการสัมมนา “ เทคนิคการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม” การจัดโครงการสัมมนา “ เทคนิคการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม” เพื่อครูผู้สอน
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยวิธีการสัมมนา กล่าวตามลักษณะของการสัมมนาแล้ว ส่วนใหญ่จะแบ่งลักษณะออกเป็น 2 ประการ คือ การสัมมาเพื่อการประชุม
กรณีตัวอย่างการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแบบเครือข่าย การเริ่มต้นสร้างเครือข่ายคนดี อาจจะเริ่มจากการดำเนินกิจกรรม เพื่อการแก้ปัญหาสังคมหรือภัยใกล้ตัวของเราก่อน
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรระหว่างบุคคลต่อกลุ่ม การทำหน้าที่กัลยาณมิตรระหว่างบุคคลต่อกลุ่ม หรืออาจะเป็นกลุ่มเป็นคณะทำหน้าที่กัลยาณมิตร ต่อกลุ่ม ต่อคณะ
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรแบบบุคคลต่อบุคคล แบ่งปันประสบการณ์ การทำหน้าที่กัลยาณมิตรแบบบุคคลต่อบุคคล แบ่งปันประสบการณ์ เป็นวิธีการหนึ่งที่อาศัยลักษณะการเปิดใจการพูดเปิดใจ คือ การพูดหลักธรรมะง่ายๆ สั้นๆ สัก 10 นาที
การใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการทำหน้าที่กัลยาณมิตร สื่ออุปกรณ์ เป็นสื่อที่ช่วยเราในการศึกษาค้นหาธรรมะ และเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ของการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
ขั้นตอนการทำหน้าที่กัลยาณมิตร จากกรณีศึกษาที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น ทำให้ได้เรียนรู้ว่า การทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น เริ่มต้นจากความปรารถนาดี ต่อบุคคลที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อเขา
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรระหว่างบุคคลต่อบุคคล ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณระหว่างบุคคล การทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น สามารถกระทำได้ทั้งในลักษณะบุคคลต่อบุคคล เช่น เพื่อนเป็นกัลยาณมิตรให้เพื่อน
กรณีตัวอย่างการทำหน้าที่กัลยาณมิตร เรื่องเล่าจากคุณเล็ก แปดริ้ว ดิฉันทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง และในระหว่างปี 2540 ถึง 2541 ที่ผ่านมานั้น ก็จะมีข่าว เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายตามสื่อต่างๆ ทำให้เป็น
การสร้างกำลังใจเพื่อไปทำหน้าที่กัลยาณมิตร ในการทำจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น เราจะต้องตระหนักให้ได้อย่างชัดเจนว่า เราเกิดมาทำไม และทำไมเราจึงต้องมาทำหน้าที่กัลยาณมิตร
การเตรียมจิตใจก่อนการไปทำหน้าที่กัลยาณมิตร เมื่อเตรียมความรู้ อุปกรณ์ และสุขภาพร่างกาย พร้อมที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้ว ก่อนที่เราจะออกไปทำหน้าที่ให้แก่ผู้อื่น
ความรู้เรื่องของใจเพื่อการสร้างให้เกิดกำลังใจ ทั้งนี้ต้องเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับ “ ใจ” ว่า ความสำเร็จของคนทั้งหลายนั้นเริ่มต้นที่ใจถ้าบุคคล ใด รักษาและควบคุมจิตใจของตนเองได้