กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 

บทความประจำวัน
แบบอย่างบุคคลตัวอย่าง ในปัจจุบันนี้ เรื่องราวของการที่คนคนหนึ่งจะกลายเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้าน พันล้าน หมื่นล้าน
คนมีศรัทธา ผู้ที่สั่งสมความดีจะเป็นผู้ที่น่าคบหาสมาคมของมนุษย์และเทวดา จะเดินทางใกล้ไกลก็สะดวกปลอดภัย ภยันตรายต่างๆ
สิ่งที่ฝึกได้ยากที่สุดในโลกนี้ ให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของโลกและชีวิต รู้จักบังคับจิตใจ ไม่ปล่อยให้หลงไหลไปในสิ่งที่ไร้สาระ
เกิดคนเดียว ตายคนเดียว เพราะฉะนั้น สิ่งที่ได้หลังจากเราเกิดแล้ว สิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าจะพอใจ หรือไม่พอใจก็คือ "ความทุกข์" นั้นเอง
เพราะความตระหนี่และความประมาท ความตระหนี่และความประมาท เป็นเหตุทำให้คนเรา ไม่ยอมให้ทาน เมื่อไม่ให้ก็ไม่ได้บุญ
ขอเงินทำบุญ ภายหลังจากทำไปแล้ว และเมื่อบุญส่งผล ก็จะทำให้มารวยตอนอายุมาก และมีสิทธิ์ใช้ทรัพย์นั้น
สิ่งที่ต้องรักษา ขอให้รักษาอารมณ์ดี อารมณ์เดียว อารมณ์สบาย แล้วเราจะเข้าถึงพระธรรมกาย อย่างง่ายดาย
ผู้มีจิตให้เลื่อมใส ในพระรัตนตรัย ผู้ที่ทำจิตให้เลื่อมใส ในพระรัตนตรัย จะมีจิตใจมั่นคง และประสบแต่สิ่งที่ดีงาม
อยู่ ณ ที่ใด เมื่อเกิดความสะดุ้งกลัวต่อมรณภัย ไม่ว่าจะมาจากทิศทางใดก็ตาม จะอยู่ป่าเขา ห้วย หนอง คลอง บึง ในเมือง ในสถานพยาบาล หรือที่ใดก็ตาม
ทาน ศีล ภาวนา 3 สิ่งนี้ไม่ธรรมดา ทำให้คนทุกคนดูหน้าตาดี
ไม่มีวิธีการใดเลย ที่จะขจัดความคิดเบียดเบียนของมนุษย์ ขจัดความเห็นแก่ตัว การทะเลาะเบาะแว้ง
ได้ง่าย รวยเร็ว ชีวิตในโลกปัจจุบัน...ที่ชิงช่วง ช่วงชิงกัน ใครฟัน คุณฟัน หรือ เขาฟัน เห็นเขาลงทุนง่ายๆ ได้เงินเยอะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์


สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพลังงานสะอาด ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพลังงานสะอาด
ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่า ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่า
พศ.จัดอบรมครูสอนบาลี ประจำปี 2558 พศ.จัดอบรมครูสอนบาลี ประจำปี 2558
โครงการเยาวชนไทยใฝ่ใจรักษาศีล 5 รุ่นที่ 1 โครงการเยาวชนไทยใฝ่ใจรักษาศีล 5 รุ่นที่ 1
จ.ขอนแก่น จัดพิธีถวายสังฆทาน 9 วัด จ.ขอนแก่น จัดพิธีถวายสังฆทาน 9 วัด
วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กร่วมประชุมสันติภาพโลก วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กร่วมประชุมสันติภาพโลก
มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลที่เมือง Dolkha มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลที่เมือง Dolkha
วัดภาวนาหยางจูร่วมงานวันวิสาขบูชาของประเทศเกาหลีใต้ วัดภาวนาหยางจูร่วมงานวันวิสาขบูชาของประเทศเกาหลีใต้
วัดพระธรรมกายบาวาเรียจัดพิธีอัญเชิญจักรแก้ว วัดพระธรรมกายบาวาเรียจัดพิธีอัญเชิญจักรแก้ว
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ต้อนรับพระพรหมโมลี วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ต้อนรับพระพรหมโมลี
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดพิธีทอดผ้าป่า ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารธรรมสภาโสตะระ
ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญล้านนา ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญล้านนา
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 แผ่น 6 + อ่านต่อ

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 แผ่น 6

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 แผ่น 5 + อ่านต่อ

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 แผ่น 5

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 แผ่น 4 + อ่านต่อ

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 แผ่น 4


สื่อธรรมะ เสียง MP3
รายการสื่อเพิ่มเติม
โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ต.ค 57 + อ่านต่อ

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ต.ค 57

ความจริงของชีวิต ต.ค - ธ.ค 55 + อ่านต่อ

ความจริงของชีวิต ต.ค - ธ.ค 55

ความจริงของชีวิต ม.ค 56 + อ่านต่อ

ความจริงของชีวิต ม.ค 56


สื่อธรรมะ Book eBook
หนังสือเพิ่มเติม
อยู่ในบุญฉบับ พฤษภาคม 58 + อ่านต่อ

อยู่ในบุญฉบับ พฤษภาคม 58

อ๊อกถ่อกว่า เหน่อเกอสิยา + อ่านต่อ

อ๊อกถ่อกว่า เหน่อเกอสิยา

อยู่ในบุญฉบับยุโรป EU พฤษภาคม 58 + อ่านต่อ

อยู่ในบุญฉบับยุโรป EU พฤษภาคม 58


บทความอยู่ในบุญ
อานิสงส์แห่งการสดุดียกย่องพระพุทธคุณ การยกย่องสดุดี คือ การประกาศคุณธรรมของผู้ทำความดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้รับรู้และปฏิบัติตาม ความหอมแห่งคุณธรรมที่เราได้ประกาศไปนี้ จะส่งผลย้อนกลับมาหาตนให้เป็นผู้ที่น่าคบหา น่าเข้าใกล้ และน่าสนทนาด้วย ดังเรื่องราวของพระสุคันธเถระ ผู้ใช้ปัญญาในการยกย่องสรรเสริญพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สลักไว้ในความทรงจำ วันคุ้มครองโลก...ด้วยบุญ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ในชีวิตนักสร้างบารมีที่สลักไว้ในความทรงจำและนำมาซึ่งมหาปีติ สุดประมาณ
วันสามเณรทั่วไทย รวมใจเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ต้นโพธิ์ใหญ่ล้วนงอกงามมาจากเมล็ดโพธิ์เมล็ดเล็ก ๆ ฉันใด ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ก็ย่อมเกิดจากความเจริญงอกงามของศาสนทายาทฉันนั้น โดยเฉพาะสามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะที่กำลังถูกบ่มเพาะเตรียมจะเป็นคลื่นลูกใหม่ ที่จะช่วยธำรงรักษาพระพุทธธรรมคำสอนให้สืบต่อยืนยาวยิ่ง ๆ ขึ้นไป
หมู่บ้านปฏิบัติธรรมแห่งแรก ในประเทศญี่ปุ่น “...งานที่พวกเราจะต้องทำต่อไปในอนาคตเป็นงานที่สำคัญ เป็นงานสร้างสันติสุข ให้เกิดขึ้นกับโลก เป็นสิ่งที่หลวงพ่อย้ำอยู่เสมอว่า งานนี้สืบเนื่องมาจากมโนปณิธานของหลวงปู่ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ที่ท่านมีความตั้งใจจะขยายธรรมกายไปทั่วโลก เพราะท่านเห็นคุณค่าของธรรมกาย ว่าเป็นสิ่งประเสริฐ และเป็นสิ่งเดียวในโลกที่จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายเข้าถึงความสุข ที่แท้จริง
..บนเส้นทางธรรมทายาท.. “ชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่ปลอดกังวล ใกล้หนทางพระนิพพาน เครื่องแบบนี้ เป็นชุดเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ พระอริยสาวกที่ท่านดับขันธปรินิพพาน ไปแล้ว เป็นชุดสุดท้ายของทุก ๆ ชีวิต” พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
เนื้อนาบุญอันอุดม “พืชแม้เล็กน้อยอันบุคคลหว่านแล้ว ในนาดี เมื่อฝนหลั่งสายน้ำถูกต้องตามกาล ผลย่อมยังชาวนาให้ยินดีได้ฉันใด สักการะแม้เล็กน้อยอันทายกทำแล้วในเหล่าท่านผู้มีศีล ผู้มีคุณ ผู้คงที่ ผลก็ย่อมยังทายกให้ยินดีได้ ฉันนั้นเหมือนกัน” (ขุททกนิกาย ธรรมบท)

วัฒนธรรมชาวพุทธ
การใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่าง หลอดไฟฟ้าที่ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้ -หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดนีออน แม้ราคาสูงกว่าหลอดไส้ แต่ให้ความสว่างมากกว่า ๔-๕ เท่า มีอายุการใช้งานนานกว่า ๗-๘ เท่า
การใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ปกปิดร่างกาย บรรเทาความร้อนหนาว ปกป้องร่างกายจากลม แดดแมลง และสัตว์เลื้ื่อยคลาน การเลือกเสื้อผ้า ก่อนที่จะเลือกเสื้อ เราต้องมาดูก่อนว่า.... จะใส่ไปไหน? งานอะไร? เหมาะสมกับอายุของเราหรือไม่?
การจัดพับเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวมที่ถูกจัดพับเก็บอย่างดีนั้น จะช่วยลดการกระทบกระทั่งกันได้ ทำให้เกิดความสงบทางใจ รักษา อารมณ์ให้เบิกบานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
การปัดกวาดเช็ดถู ความสะอาดของสถานที่ตลอดถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในอาคารหรือสำนักงานเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมภายในของผู้เป็นเจ้าของ ว่ามีมากน้อยเพียงไร การรักษาความสะอาด อาคารสถานที่
การใช้ไม้ขนไก่และผ้าต่างๆ จะมีวิธีการใช้อย่างไร ? การเตรียม เตรียมร่างกาย โดยแต่งกายให้รัดกุม สะดวก เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เตรียมอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้ให้พร้อม
การซัก - ตาก จะมีวิธีการซักผ้าอย่างไร ? ๑. การเตรียม -เตรียมร่างกาย โดยแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน -เตรียมอุปกรณ์ โดยเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

DOU การทำหน้าที่กัลยาณมิตร
การเห็นกับความใจเย็น(การเห็นภาพภายใน) ใจต้องละเอียด ใจต้องหยุด ใจต้องนิ่ง
ประโยชน์ที่ผู้ฝึกสมาธิจะพึงได้จากการฝึกด้วยการฟังเสียงผู้นำ ทำให้การฝึกสมาธิได้ผลเร็ว เกิดความสงบเร็วและไม่เกิดความเครียดที่มาจากการใช้ความพยายาม
เทคนิคของการปล่อยใจตามเสียงผู้นำสมาธิภาวนา การปล่อยใจตามเสียงของผู้นำด้วยอารมณ์สบาย
ทำไมเสียงของผู้นำจึงจำเป็น เหมือนเชือกที่คอยดึงใจผู้ปฏิบัติไม่ให้ออกจากที่ตั้งแม้ไม่เกิดผลดีมากโดยฉับพลันแต่ก็สามารถทำให้เกิดความสงบ สบายได้โดยง่าย
เสียงของผู้นำสมาธิมีประโยชน์อย่างไร เสียงของผู้นำจะเข้ามาทำหน้าที่ประคับประคองใจผู้ฝึกสามรถรวมใจที่จศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ง่ายขึ้น

อานุภาพพระมหาสิริฯ
เรื่อง รอดชีวิตอย่างเหลือเชื่อ
อ่านต่อ
เรื่องที่ ๔๕๐ แม่จ๋า...ช่วยหนูด้วย
อ่านต่อ
เรื่องที่ ๔๓๐ เบื้องหลัง...ความตาย
อ่านต่อ
เรื่องที่ ๔๔๕ ไทยออยล์ระเบิด เกิดปาฏิหาริย์
อ่านต่อ

MV เพลงธรรมะ
เพลง วิสาขบูชา
อ่านต่อ
เพลง : อัศจรรย์วันวิสาขบูชา
อ่านต่อ
เพลง รักยายให้มาหล่อทอง
อ่านต่อ
เพลง หัวใจทองคำ
อ่านต่อ

พระของขวัญ
๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ หรือวันคุ้มครองโลก (Earth Day)
อ่านต่อ
พระของขวัญกฐินธรรมชัย 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
อ่านต่อ
ถวายสังฆทาน 30,000 วัด ทั่วประเทศ 22 เมษายน 2557
อ่านต่อ
กฐินธรรมชัย ๒๕๕๖
อ่านต่อ

บทสวดมนต์
บทสวดสิบสองตำนาน บทที่ ๕ เทวะตาอุยโยชะนะคาถา (คาถาส่งเทวดา)
อ่านต่อ
บทสวดสิบสองตำนาน บทที่ ๔ สักกัตวา (กันโรคภัยไข้เจ็บ)
อ่านต่อ
บทสวดสิบสองตำนาน บทที่ ๓ อภยปริตร (สวดเเก้ฝันร้าย)
อ่านต่อ
บทสวดสิบสองตำนาน บทที่ ๒ อาฏานาฏิยปริตร
อ่านต่อ

aboutus กัลยาณมิตร
ประวัติย่อ พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทตฺตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ประวัติย่อ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธมฺมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ประวัติย่อ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง (อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง) ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
ประวัติย่อ พระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่ สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
จุดประสงค์ในการสร้างวัดพระธรรมกาย เพื่อการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน เพื่อสร้างสันติสุขให้แก่ชาวโลก
ปณิธานการสร้างวัดพระธรรมกาย โดยเริ่มจากหมู่คณะได้ไปขอซื้อที่ของคุณหญิงประหยัด แพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี จากนั้นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมมาเป็นวัดพระธรรมกาย
เส้นทางในการสร้างบารมี เส้นทางในการสร้างบารมี
พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เทศน์สอนเพื่อสร้างวัด สร้างพระ สร้างคน และสร้างสันติสุขแก่ชาวโลก
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) หลวงพ่อได้บวชอุทิศชีวิตแก่พระพุทธศาสนาแล้วก็มีความตั้งใจว่า จะนำพระธรรมคำสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาอบรมสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรมลงในจิตใจของเหล่าสาธุชน โดยไม่เลือกเพศ เลือกวัย เลือกเชื้อชาติ เพื่อให้ทุกคนมีศรัทธาในพระพุทธศาสน และมีโอกาสปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมะภายใน ได้พบความสุขที่แท้จริง
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ตามหาพ่อในนรก
ภารกิจของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ หลวงปู่วัดปากน้ำมุ่งสอน รักษาศีล ทำทาน นั่งสมาธิ เพื่อให้เชื่อมั่นในเรื่องกฎแห่งกรรม
ปณิธานพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำตั้งจิตอธิษฐานให้ได้บวชตลอดชีวิต