กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 

บทความประจำวัน
เริ่มต้นที่จุดเล็ก ๆ ใส ๆ เพราะองค์ความรู้ทั้งหมดเริ่มขึ้นจากจุดเล็ก ๆ ใส ๆ ทั้งสิ้น
ข้างนอกเคลือนไหว ข้างในหยุดนิ่ง บุคคลใดมีสองสิ่งนี้ไปด้วยกัน บุคคลนั้นเป็นยอดคน
สันติสุขภายในที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิ หยุดนิ่งสนิทอยู่ที่ศูนย์กลาง
ไม่มีใครทำให้คุณ รู้สึกต่ำต้อยได้ ถ้าหากตัวคุณเอง ไม่ยินยอม No one can make you
ต้นไม้ต้นใหญ่ๆ เกิดจากกล้าไม้ต้นเล็กๆ หอสูงเสียดเมฆา ฐานรากเตี้ยติดดิน
วันนี้เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ตรงกับวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันอาสาฬหบูชา
ทางแห่งความเสื่อมประการที่ 2 พระพุทธองค์ตรัสว่าคนที่รักอสัตบุรุษ ไม่รักสัตบุรุษ
สิ่งที่พึงเว้น...สิ่งที่พึงเพิ่ม สิ่งใด...ที่เป็นข้าศึกต่อการ เข้าถึงวิชชาธรรมกาย
ในเรื่องความเป็นมาของวันเข้าพรรษา ถ้าว่ากันตามประวัติย่อๆ คือ ในยุคต้นพุทธกาล
เวลาของเราก็ไม่แน่นอน จึงไม่ควรประมาทในชีวิต ตลอดพรรษานี้ อย่าอยู่ไป อย่างนั้นๆ
ต้องนิ่งอย่างเดียว แรก ๆ มันจะไม่สุข ไม่ทุกข์ ตอนนี้เราอยู่ขั้นนี้ คือมันยังนิ่งหลวม ๆ
นิ่งในนิ่ง ให้ไม่มีอะไรมาเหนี่ยวรั้งได้ หยุด นิ่ง ๆ จริง ๆ จะทิ้งดิ่งไปเอง อย่าลุ้น อย่าดัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์


สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนปัญญาบารมี เพื่อสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุในเมืองฮ่องกง ภายในงานพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรม และตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีถวายกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในเมืองฮ่องกง และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนปัญญาบารมี เพื่อสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุในเมืองฮ่องกง
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช ภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย และนำนั่งสมาธิ อาราธนาศีล 5 ถวายคิลานเภสัช จากนั้นเป็นพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ ธุดงคสถานพรรัตนะ จ. แพร่ และศูนย์อบรมเยาวชน จ.แพร่ จัดพิธีถวายกองทุนแสงสว่าง ผ้าอาบน้ำฝน และพิธีทอดผ้าป่าปูพื้นศาลาปฏิบัติธรรม สาธุชนในเขตพื้นที่ จ.แพร่และใกล้เคียงได้เดินทางมาทำบุญเข้าพรรษา ณ ธุดงคสถานพรรัตนะ จ.แพร่ มีการตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 26 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องดวงจันทรา 7 ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี จัดสัมมนาหัวเพชร มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน
เมื่อวันอังคาร ที่ 28 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดเขาตะเเบก ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ศูนย์อบรมเยาวชนได้จัดพิธีอุปสมบทพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ชั้น 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี ได้นิมนต์คณะสงฆ์และพระสังฆาธิการ ส่วนราชการในพื้นที่ร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5
เมื่อวันพุธ ที่ 29 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม. ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองแม่กองงานพระธรรมทูต ที่ปรึกษา จภ. จจ. รจจ. จล. และ ผช. จล. จำนวน 46 รูป
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 ก.ค. พ.ศ. 2558 คณะสงฆ์อำเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ร่วมกับชมรมซุปเปอร์วีมังค์ มีด๊อกเตอร์กัญญารัตน์ เกียรติอนันต์ เป็นประธานชมรมจัดตักบาตรพระ 250 รูป และพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัยไทยธรรมและทุนการศึกษาแด่คณะสงฆ์ อ.เมืองเสียมเรียม จำนวน 45 วัด
เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 ก.ค. พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี จัดโครงการสวดมนต์เข้าพรรษา หมู่บ้านรักษาศีล 5
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีถวายคิลานเภสัชและพิธีถวายกองทุนหล่อเทียนพรรษา
เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 ถึง วันศุกร์ ที่ 24 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับพระภิกษุและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นอเมริกา สำหรับการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้คณะพระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่จาก 18 ศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกาย
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 ถึง วันจันทร์ ที่ 27 ก.ค. พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา พระครูภาวนาพุทธธรรม และคณะสงฆ์ จากวัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ ให้กับชาวไทยและชาวท้องถิ่น
สู้กับกระแสบาป + อ่านต่อ

สู้กับกระแสบาป

ประโยชน์ของการปล่อยวาง + อ่านต่อ

ประโยชน์ของการปล่อยวาง

คำขานนาค คำขอบวช + อ่านต่อ

คำขานนาค คำขอบวช


สื่อธรรมะ เสียง MP3
รายการสื่อเพิ่มเติม
คำขานนาค คำขอบวช + อ่านต่อ

คำขานนาค คำขอบวช

ง่ายแต่ลึก3 + อ่านต่อ

ง่ายแต่ลึก3

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ต.ค 57 + อ่านต่อ

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ต.ค 57


สื่อธรรมะ Book eBook
หนังสือเพิ่มเติม
อยู่ในบุญฉบับยุโรป EU สิงหาคม 58 + อ่านต่อ

อยู่ในบุญฉบับยุโรป EU สิงหาคม 58

อยู่ในบุญ สิงหาคม 58 + อ่านต่อ

อยู่ในบุญ สิงหาคม 58


บทความอยู่ในบุญ
มารดาบิดาไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาขึ้น ไม่มีศีลให้มีศีลขึ้น ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสขึ้น ไม่รู้จัก บาปบุญคุณโทษ ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษขึ้น ๔ ประการนี้ วางหลักไว้ ผู้หญิงก็แทนคุณบิดามารดาได้ผู้ชายก็แทนคุณบิดามารดาได้
ดังนั้น เพื่อให้ชีวิตเราประสบทั้งความสุขและความเจริญอย่างรวดเร็วที่สุด มนุษย์ทุกคน ควรมีโอกาสได้เจริญภาวนากัน ใครที่ยังไม่เคยภาวนา “สัมมา อะระหัง” ก็ควรเริ่มภาวนา ใครที่เคยภาวนาอยู่แล้วก็ทำให้มากขึ้น ต่อเนื่องขึ้น ใส่ใจ ให้ใจ กับการภาวนาชำระจิตใจให้มากขึ้น อีกนิด ไม่นานเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์
วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือ วันเพ็ญ เดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์
ที่มาของโครงการบวชแสนรูปเกิดจากพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ทราบข่าวว่า ปัจจุบันนี้พระบวชเข้าพรรษาลดลงมาก พระอารามหลวงขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ บางวัดมีพระบวช ๑ รูป บางวัดไม่มีเลย ขณะที่เมื่อ ๑๐ กว่าปีที่แล้ว บางวัดพระบวช เต็มเลย ใครจะไปบวชต้องรีบไปจองแต่เนิ่น ๆ แต่ตอนนี้กุฏิว่างเป็นแถว พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านรำพึงว่า “นี่เป็นสัญญาณอันตรายแล้ว” เพราะว่าพระที่อยู่รักษาพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
ทำไมบางคนเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิไม่เคยขาด แต่ยังไม่เข้าถึงพระธรรมกาย บางคนกว่าจะชวนเข้าวัดได้ก็แสนยาก แต่พอมา นั่งสมาธิกลับเข้าถึงพระธรรมกายได้ง่าย ๆ
“ตำรับยอดเลขา” นำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุชื่อ ผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี ๆ จึงเมตตานำมาเทศน์ให้ฟังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตั้งชื่อใหม่ว่า “ตำรับยอดเลขา” โดยลำดับเนื้อความตามต้นฉบับเดิม และคัดลอกของเก่าไว้ให้ดูด้วย เพื่อรักษาศัพท์บางคำไว้ และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เขียน

วัฒนธรรมชาวพุทธ
ไฟฟ้าแสงสว่าง หลอดไฟฟ้าที่ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้ -หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดนีออน แม้ราคาสูงกว่าหลอดไส้ แต่ให้ความสว่างมากกว่า ๔-๕ เท่า มีอายุการใช้งานนานกว่า ๗-๘ เท่า
ปกปิดร่างกาย บรรเทาความร้อนหนาว ปกป้องร่างกายจากลม แดดแมลง และสัตว์เลื้ื่อยคลาน การเลือกเสื้อผ้า ก่อนที่จะเลือกเสื้อ เราต้องมาดูก่อนว่า.... จะใส่ไปไหน? งานอะไร? เหมาะสมกับอายุของเราหรือไม่?
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวมที่ถูกจัดพับเก็บอย่างดีนั้น จะช่วยลดการกระทบกระทั่งกันได้ ทำให้เกิดความสงบทางใจ รักษา อารมณ์ให้เบิกบานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
ความสะอาดของสถานที่ตลอดถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในอาคารหรือสำนักงานเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมภายในของผู้เป็นเจ้าของ ว่ามีมากน้อยเพียงไร การรักษาความสะอาด อาคารสถานที่
จะมีวิธีการใช้อย่างไร ? การเตรียม เตรียมร่างกาย โดยแต่งกายให้รัดกุม สะดวก เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เตรียมอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้ให้พร้อม
จะมีวิธีการซักผ้าอย่างไร ? ๑. การเตรียม -เตรียมร่างกาย โดยแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน -เตรียมอุปกรณ์ โดยเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

รวมแอพพลิเคชั่นธรรมะฟรี
อ่านทั้งหมด
App Store แอพพลิเคชั่น "สัมมา อะระหัง" นับและบันทึกจำนวนสัมมาอะระหังที่คุณภาวนาได้ในแต่ละวัน
ติดตามข่าวสารธรรมะผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้ตลอดเวลา กับ DMC Application ดูช่อง DMC สด ดูวิดีโอย้อนหลัง อ่านธรรมะ กฏแห่งกรรม ฯลฯ
นำเสนอ ธรรมะ ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ / วีดีโอ / ไฟล์เสียง / การ์ตูน ภาพ พร้อม ทั้งสามารถสั่งซื้อ สื่อได้
แอพพลิเคชั่น วันพระ 2558
สติ๊กเกอร์ Line น้องฉัตร กะ หนูสุ
สติ๊กเกอร์ Line บุญโตหมูเพื่อนซี๊

เพราะไม่รู้สินะ อย่ามโน!!
อ่านทั้งหมด
บางคนดื่มสุราเป็นอาจิณโดยมีเหตุผลอธิบายให้กับตนเองว่าเรามีฐานะมั่นคงทางการเงินดี เงินที่ไปซื้อเหล้าก็เงินของเรา ปากก็ของเรา ท้องก็ของเรา ดื่มไปแล้วไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน อย่างนี้ จะผิดได้อย่างไร แต่ความจริงคือ...เขาทำผิดกฏแห่งกรรม
“ สุรา ” น้ำเปลี่ยนนิสัย เปลี่ยนจากคนดีเป็นคนเลว เปลี่ยนจากคนรวยให้กลายเป็นคนจน ทั้งยังทำให้สุขภาพเสื่อม และเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุ แต่ถึงแม้จะรู้กันอย่างนี้คนไม่น้อยก็ยังดื่มสุรากัน
สมัยก่อนคนเราประสบความลำบากในการทำมาหากินดิ้นรนแสวงหาอาหารมาหล่อเลี้ยงชีวิต ยิ่งในสมัยที่มนุษย์ยังอยู่ในยุคเร่ร่อน
ปัจจุบันการล้างพิษได้รับความนิยมมาก เพราะคนในยุคนี้ค่อนข้างกังวลเรื่องสุขภาพ แต่ความจริงแล้วเรื่องการล้างพิษไม่ได้มีความนิยมแพร่หลายเฉพาะในยุคปัจจุบันเท่านั้น แม้ในครั้งพุทธกาลก็เช่นเดียวกัน
การดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันต้องเผชิญกับสารเคมี รวมทั้งต้องกินอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษมากมาย ทำให้ผู้คนสนใจเรื่องของการล้างพิษมากขึ้น เพราะมีความเชื่อว่าถ้าสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้เราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้น
ถ้าถามว่ามะเร็งคืออะไร อธิบายง่ายๆ มะเร็งก็คือเซลล์ในร่างกายของเราที่เกิดการกลายพันธุ์ ซึ่งเป็นได้กับเซลล์ของทุกส่วนตั้งแต่ในไขกระดูก เลือด สมอง ตับ ไต หัวใจ ปอด ตลอดจนผิวหนัง

DOU การทำหน้าที่กัลยาณมิตร
อุปสมานุสติไม่ปรากฏเป็นเอกเทศในพระไตรปิฎกนอกจากจะปรากฏอยู่ในรายชื่อ ที่ท่านให้ไว้ในฌานวรรค ในอังคุตตรนิกาย แต่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
อานาปานสติ เหมาะกับผู้ที่มีโมหจริตและวิตกจริต เพราะตามธรรมดาโมหะนั้นมีสภาพมืดมัวงมงาย ย่อมทำให้จิตใจฟุ้งซ่านโลเลหวั่นไหวอยู่เนืองนิตย์
1.ทำให้ได้รูปฌาน 2.ทำให้เป็นบาทของมรรคผล นั่นก็คือ อานาปานสติเป็นสาเหตุแห่งการทำให้วิชชาและวิมุตติเต็มบริบูรณ์ ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ถ้าบุคคลปฏิบัติอานาปานสติ เธอชื่อว่าทำสติปัฏฐาน 4 ให้บริบูรณ์ ถ้าบุคคลปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 เธอชื่อว่าทำโพชฌงค์ 7 ให้บริบูรณ์ ถ้าบุคคลปฏิบัติโพชฌงค์ 7 เธอชื่อว่าทำวิมุตติและวิชชาให้บริบูรณ์
การเจริญอานาปานสติมีนิมิต 3 อย่าง คือ “ บริกรรมนิมิต” ได้แก่ ลมหายใจเข้าออก “ คคหนิมิต” คือ บางท่านลมหายใจเข้าออกปรากฏดังปุยนุ่น ปุยสำลีและดุจลมฝน ดุจสายน้ำบ้าง เปลวควันบ้าง บางท่านปรากฏเป็นเหมือนดวงดาว เหมือนพวงแก้วมณี
การเจริญอานาปานสติหากจะให้จิตสงบถึงระดับอัปปนาสมาธิ ต้องหาสถานที่ที่สงบสงัด เช่น เรือนว่าง ในถ้ำ โคนต้นไม้หรือในป่าที่ไม่มีผู้ใดหรือเสียงรบกวน แม้แต่เสียงเพลง เสียงอึกทึกอื่นๆ เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะเสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อฌาน เมื่อเลือกสถานที่ได้แล้วให้นั่งคู้บัลลังก์หรือนั่งขัดสมาธิ
ในการปฏิบัติเมื่อต้องการเจริญอานาปานสติ พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้เข้าไปสู่ป่า โคนไม้ หรือเรือนว่าง แล้วให้นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ดำรงสติอยู่เฉพาะหน้า มีสติกำหนดลมหายใจเข้าออก ดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่า “ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ที่เรือนว่างก็ดี นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้า ฯลฯ”4)

อานุภาพพระมหาสิริฯ
เรื่อง รอดชีวิตอย่างเหลือเชื่อ
อ่านต่อ
เรื่องที่ ๔๕๐ แม่จ๋า...ช่วยหนูด้วย
อ่านต่อ
เรื่องที่ ๔๓๐ เบื้องหลัง...ความตาย
อ่านต่อ
เรื่องที่ ๔๔๕ ไทยออยล์ระเบิด เกิดปาฏิหาริย์
อ่านต่อ

MV เพลงธรรมะ
เพลง วิสาขบูชา
อ่านต่อ
เพลง : อัศจรรย์วันวิสาขบูชา
อ่านต่อ
เพลง รักยายให้มาหล่อทอง
อ่านต่อ
เพลง หัวใจทองคำ
อ่านต่อ

พระของขวัญ
โรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
อ่านต่อ
พิธีผูกพัทธสีมา ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย
อ่านต่อ
๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ หรือวันคุ้มครองโลก (Earth Day)
อ่านต่อ
พระของขวัญกฐินธรรมชัย 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
อ่านต่อ

บทสวดมนต์
การวางตัวในพิธีต่างๆ ในแต่ละโอกาศ ขอขมาผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่ และ งานศพ
อ่านต่อ
คำปาวารณาต่อสงฆ์ในพรรษา
อ่านต่อ
อนุโมทนาวิธี,บทให้พรต่างๆ
อ่านต่อ
คำขออุปสมบท แบบที่1,แบบที่2
อ่านต่อ

aboutus กัลยาณมิตร
คำว่า “กัลยาณมิตร” แปลความหมายคำ “กัลยาณ” ว่า หมายถึง งาม, ดี และ “มิตร” หมายถึง เพื่อนรักใคร่ที่สนิทสนมคุ้นเคย
มิตรใดที่จะประเสริฐกว่ากัลยาณมิตรนั้น ไม่มี เพราะว่า กัลยาณมิตรคือผู้สร้างสันติสุขให้แก่โลกเป็นผู้นำญาติมิตรในการสร้างความดี
การเลือกคบคนเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต เพราะสามารถนำอนาคตของเรารุ่งโรจน์หรือตกต่ำได้ พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า
การเดินทางในยามราตรี จำเป็นต้องมีผู้คอยชี้ทางสว่าง ให้เดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ลักษณะของการเป็นกัลยาณมิตรนั้น บุคคลทั่วไปสามารถเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นมิตรที่ดีให้กับบุคคลอื่นได้ บิดาสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้บุตร
กัลยาณมิตรสามารถจำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ - กัลยาณมิตรในทางโลก - กัลยาณมิตรในทางธรรม

จุดออกรถ ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์!!
ประวัติ แผนผัง กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกาย วันจันทร์-วันอาทิตย์ วันพระ
อิ่มบุญทุกวันกับกิจกรรมบุญมากมาย ณ วัดพระธรรมกาย
จุดออกรถปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ วันสำคัญ งานบุญวัดพระธรรมกาย
จุดออกรถในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ วันสำคัญ งานบุญวัดพระธรรมกาย สภาธรรมกายสากล จ.ปทุมธานี
เส้นทางจากภาคใต้ และภาคตะวันตก มา - กลับวัดพระธรรมกาย
เส้นทางจากภาคใต้ และภาคตะวันตก มา - กลับวัดพระธรรมกาย
เส้นทางจากภาคตะวันออก มา - กลับวัดพระธรรมกาย
เส้นทางจากภาคตะวันออก มา - กลับวัดพระธรรมกาย
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น
สมาธิ คือ ความสงบ สบาย และความรู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนากำหนดเอาไว้เป็นข้อควรปฏิบัติ