กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 
ลูกดูดวง ดูองค์พระ ดูอย่างมีความสุข นิ่ง นุ่ม อย่างสบาย ๆ ถ้าไปฝืนไปพยายาม ไปเค้นภาพไม่ได้เลยนะ
สำคัญตรง “ถูกส่วน” นี่แหละ ถูกต้อง...ทำให้ถูกส่วน ลูกฝึกทำให้ถูกส่วน ให้ทำได้ทุก ๆ รอบที่นั่งธรรมะนะ
การจะเข้าถึงธรรมกายได้นั้น ต้องวางใจให้ถูกทาง คือ ตรงศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
ช่วงไหนที่เรารู้สึกไม่ต้องการอะไร มีเพียงอาสนะหนึ่งผืน ที่นั่งแคบ ๆ ไม่เกินหนึ่งตารางเมตร ที่นอนไม่เกินสองตารางเมตร
คุณยายอาจารย์ฯ ของเรา ท่านใช้เวลาของท่านอย่างคุ้มค่า ไม่ให้หมดเวลาไปฟรี ๆ
จิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประกอบด้วยความรักและความเมตตา เป็นทางมาแห่งสันติภาพอันไพบูลย์
คุณยายอธิษฐานไว้เรื่อย ๆ ว่า...คนที่จะตามยายไปได้ ต้องเป็นผู้ที่มีกาย วาจา ใจ สะอาด บริสุทธิ์
เราจะต้องไม่ประมาท ในการสร้างบารมี อย่าคิดว่าทำบุญมาเยอะแล้ว ขอพักก่อน แค่ความคิดคำนึงว่า “ขอพักก่อน”

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมคณะกรรมการชมรมพุทธในมหาวิทยาลัย
วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ได้จัดพิธีแห่เทียนพรรษามหามงคล และทำวัตรพระผู้ใหญ่ช่วงเข้าพรรษา 
เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกจัดพิธีพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

แพะรับบาป ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ หน้า 1
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
kapotaka Jataka The story about the harm of being vacillating Page 1
ความเลื่อมใสศรัทธาที่ตั้งมั่นดีแล้วในบุคคลผู้เลิศเปรียบเสมือนบันไดก้าวแรกและเป็นก้าวสำคัญที่จะนำเราก้าวไปสู่ความเต็มเปี่ยมของชีวิต
ปัจจุบันนี้ การบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์มิใช่เป็นเพียงการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของลูกผู้ชายที่จะต้องยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
ประเด็นเรื่องชีวิตหลังความตาย เรื่องการระลึกชาติเรื่องตายแล้วไปไหน อันที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยของเหล่าผู้มีรู้มีญาณที่ทรงอภิญญา
จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน ๔ จังหวัดภาคใต้ (๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา)
  นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม (๒๕๕๙) จนถึงต้นเดือนกรกฎาคม มรสุมที่พัดกระหน่ำตรงไปยังวัดพระธรรมกาย
ในชั้นนี้โดยรวมแล้วเราพบหลักฐานธรรมกายในประเทศไทยทั้งหมด ๑๔ ชิ้น
ณ ห้องสมุดแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย หญิงคนหนึ่งกล่าวหลังจากได้นั่งสมาธิกับพระอาจารย์จากโครงการพีซเรฟโวลูชันว่า
ชีวิตต้องผ่านการหล่อหลอมให้บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ ให้สมบูรณ์ด้วยการสั่งสมบุญด้วยการให้ทานเป็นเบื้องต้น

ศาสนาบาไฮเป็นศาสนาใหม่ล่าสุด กำเนิดในประเทศเปอร์เซีย หรืออิหร่าน
ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสำคัญ 1 ใน 3 ของศาสนาโลก เกิดในประเทศซาอุดิอารเบีย
ศาสนาคริสต์เป็นศาสนา 1 ในบรรดา 3 ศาสนาของศาสนาโลก คำว่า Christ มาจากภาษาโรมันว่า Christius
ศาสนายิว หรือศาสนายูดาย เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาศาสนาเอกเทวนิยมที่ยังมีชีวิตอยู่

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร