กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
เกิด..มาเป็น มนุษย์ได้ ใช้ดีหนุน แก่..กล้าบุญ บารมี ศรีเสริมสาน
คือ“เด็กดี วีสตาร์” ผู้กล้าหาญ ใจรักการ ทำความดี ศรีศาสนา
คนบุญทำบุญอุ่นปลื้ม ใจดื่มด่ำสุขเกษมศานต์
การที่เรารักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ ก็เพื่อตัวเราและชาวโลก ไม่ได้แข่งกับใคร
คนอิจฉา ริษยา..คนอาภัพ! ใจหลงหลับ ฝันละเมอ คิดเพ้อฝัน
การโจมตีว่าร้าย โดยเริ่มต้นที่หลวงพ่อก่อน ว่าร้ายวัดพระธรรมกายยังไม่มีปัญหา แต่ไปกระทบสังฆมณฑล ทำให้ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคลอนแคลน มีหลายวัดจำนวนมากได้มาเล่าให้หลวงพ่อฟัง

แต่ก่อนโน้น..ก็มีชาวไทยพุทธเยอะ แต่หลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงเริ่มทวีมากขึ้น ชาวไทยพุทธก็ทยอยย้ายถิ่นฐานออกจากที่นี่ไปเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแท้ ๆ
ปิดเทอมเพิ่มบุญใหญ่ พ่อแม่ไซร้ได้เปรมปรีดิ์ชักชวนล้วนเด็กดี ปิดเทอมนี้บรรพชากัน     หนึ่งได้มาฝึกฝน สำรวมตนสมานฉันท์ สมาธิฝึกจิตพลัน กิจสร้างสรรค์เสริมปัญญา
นิทรรศการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้สามเณรได้ศึกษาศีลธรรม สอนให้สามเณรรู้ดี ชั่ว ถูก ผิด รู้ว่าสิ่งไหนบุญ สิ่งไหนบาป สิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำ
มีวิธีไหนบ้าง ที่จะทำให้เราบรรลุธรรมก่อน ปฏิบัติสะดวก บรรลุเร็ว ได้บรรพชาตั้งแต่เยาว์วัย ? ซึ่งถ้าคุณกำลังหาวิธีการนั้นอยู่ อย่าคิดว่าการทำบุญสนับสนุนการบวชหรือบรรพชาไม่สำคัญ
“สมณสฺส อปจฺจํ สามเณโร” แปลว่า “เหล่ากอแห่งสมณะ (ผู้สงบ) ชื่อว่า สามเณร” คำว่า “สามเณร” จึงหมายถึง นักบวชตัวน้อย ที่คอยฝึกหัดดัดนิสัยตน
ในวาระครบ ๑,๓๗๘ ปี ของเมืองฝางนี้เอง ชาวอำเภอฝางจึงปรารภเหตุสร้างมหากุศลโดยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปถวายช่วยวัดและคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

ทุกท่านได้ผ่อนคลายร่างกายด้วยการยืดเส้นเบาๆ ก่อนจะเรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิในการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่ากองบุญบรรพชาสาเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
พิธีบูชาข้าวพระ  โดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนในรัฐฟลอริดาทั้งชาวไทย ชาวลาวและชาวท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกองบุญบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวันสงกรานต์
ภาพประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำอีกภาพหนึ่งของโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

คำถาม : ดิฉันทะเลาะกับพี่สาวตั้งแต่ยังเด็กเพราะพี่ทำไม่ดีกับพ่อแม่จนถึงวันนี้ก็ยังลืมเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้
คำถาม : หนูรู้สึกเบื่อโลกทำอย่างไรดีคะ เบื่อทุกอย่างในชีวิตเลยคะ พระอาจารย์ : คุณโยมดูดี ๆ นะบางคนก็รู้สึกเบื่อ
คำถาม : การจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิต เราจะมีวิธีจับสังเกตได้อย่างไรคะว่าคนไหนนิสัยดี?
คำถาม : คนจำนวนไม่น้อยเป็นทุกข์เพราะมีหนี้สินรุงรังจะแก้ปัญหาให้ได้หมดหนี้ให้ได้ผลต้องทำอย่างไรดีคะ

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร