กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ต้องน้อมจิตน้อมใจสู่ในนี้ น้อมไว้ที่ศูนย์กลางกายไม่ห่างเหิน
สมัยหนึ่งประชาชนขาดศีลธรรม เพราะผู้ปกครองมีโทสจริตไม่ได้พินิจพิจารณาอะไรเสียก่อน แล้วก็สั่งการไล่นักบวชออกนอกประเทศ
นักเรียนใหม่บางคนไม่เชื่อเรื่อง Case study เพราะได้อ่านหนังสือจากผู้เขียนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม โดยผู้เขียนได้อ้างว่าเหตุที่เกิดในชาตินี้ไม่สามารถจะชี้ชัดได้ว่าเกิดจากวิบากกรรมใด
ผีถ้วยนแก้วที่มีจริง มักจะเป็นผีพวกสัมภเวสีที่ร่อนเร่พเนจร อดๆอยากๆ หรือภุมมเทาระดับล่างๆ ที่อยู่แถวๆ นั้นที่ขี้เล่นหน่อย ก็จะมาช่วยดัน
ฝันของคนรุ่นใหม่ใสพิสุทธิ์ ฝันถึงหยุดในหยุดแสนสดใส
ลูกเคยประกวดนางงามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้รางวัลที่ ๑ เป็นนางงามที่มีหนุ่มๆ เข้ามาจีบเต็มไปหมดเลยค่ะ เมื่ออายุ ๒๑ ปี ลูกได้พบกับคู่ชีวิต

ทั่วแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล ไม่มีใครช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้หรอก นอกจากธรรมะเท่านั้น เกาะธรรมะให้แน่น ๆ นะ แค่เห็นแสงสว่างเพียงแวบเดียว บุญก็มากมายมหาศาล เป็นฟ้าครอบเชียวนะ เวลายายนั่งธรรมะ ใจยายก็จรดที่ศูนย์กลางกาย
คุณยายสามารถระลึกชาติได้ทั้งของตนเองและผู้อื่น ท่านเคยพูดกับหลวงพ่อว่า “คุณจะไปอยู่ตรงไหน ก็หลบยายไม่พ้นหรอก” ในสมัยที่หลวงพ่อยังไม่ได้บวช ท่านมักจะเรียกหลวงพ่อว่า “คุณ”ท่านสามารถมองทะลุได้ในทุกเรื่อง
คุณยายเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ เราจะเข้าใจท่านได้มากขึ้นถ้าหากเราอยู่ใกล้ชิดท่าน เมื่อเรามองผ่านกายภายนอกของท่าน เราจะเห็นรูปร่างอัน ผอมบางสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น แต่ใบหน้ายังนวลตึง แม้ขณะที่ท่านมีอายุถึง 90 ปีแล้ว
หยุด เท่านั้นคือตัวสำเร็จ สำเร็จหมดทั้งทางโลกทางธรรม ทางโลก เขาอยากไปไหน ๆ ไปเร็ว ๆ ก็ต้องขึ้น รถไป ขึ้นเครื่องบินไป แต่ทางธรรมต้อง "หยุด" ถ้าไม่หยุด ไปไม่ได้ ยิ่งหยุดเท่าไร ก็ไปเร็วเท่านั้น เหมือนเรื่ององคุลีมาล ที่หลวงพ่อท่านเทศน์ องคุลีมาลจะวิ่ง
ทำสมาธิ สัมมาอรหัง ก็ได้บุญแล้ว การได้ธรรมกายไม่ใช่ของง่าย ๆ ใจเรามันวิ่งไปทั่วรอบโลก ต้องดึงมันเข้ามา ให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกาย เหนือสะดือ ๒ นิ้วมือ เรื่องอื่นอย่าไปคิด
คุณยายทองสุขมีอัธยาศัยชอบพูดคุยช่างเจรจา เป็นบุคลิกที่แตกต่างจากคุณยายจันทร์ ที่เป็นคนพูดน้อย แต่ภายในท่านเหมือนกัน จะเห็นได้ว่าผู้ทําหน้าที่รบกับพญามารจะมีอัธยาศัยอย่างหนึ่ง ส่วนผู้ทําหน้าที่เผยแผ่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง อย่างไร

พิธีมอบพระพุทธมหาเมตตาธิคุณให้แก่ผู้แทนชุมชน 26 ชุมชน
โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลธรรมวิจัย
พิธีอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย
พิธีกรรมในภาคเช้าพระมหาวีรวุฒิ อมโร  ประธานสงฆ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 120 จบ
ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป

คารวะ แปลว่า ความเคารพ ความนับถือ แสดงความเคารพ
เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี การสร้างบารมีเป็นงานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติ
มิจฉาวณิชชา คือ การค้าขายที่ไม่ชอบธรรม 5 ประการ
ขันธ์ 5 นี้ โดยย่อเรียกว่า นามรูป นาม ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป คงเป็นรูป
“ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ที่เรียกโดยย่อว่า “ธรรมจักร” เปล่งจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก เพื่อประทานแก่ปัญจวัคคีย์
เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแถบตะวันตกของโลก ที่แม้จะเจริญรุ่งเรืองด้านวัตถุ อันได้แก่ วิทยาการ เทคโนโลยี
การทยอยสั่งสมบุญ ก็ไม่ได้ผิดหลักการทำบุญแต่ประการใด เพราะเราก็ไม่ได้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
โครงการอบรมธรรมทายาท ณ วัดพระธรรมกาย เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรนั้นเป็นบทพระธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์
ใกล้รุ่งของคืนวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ณ สาลวโนทยาน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพาน ยังความเศร้าเสียใจให้แก่เหล่าพุทธบริษัท ๔

สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
กิงฉันทชาดก  ชาดกว่าด้วยโทษที่ฉกฉวยเอาประโยชน์ของคนอื่น
อินทสมานโคตตชาดก  ชาดกว่าด้วยการสมาคมกับสัตบุรุษ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร