กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 
ให้ตรึกนึกคิดอยู่ตลอดเราใช้ทั้งวันทั้งคืน เราต้องตรึกนึกคิดทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาพักผ่อน เดี๋ยวก็ได้เอง
เมื่อเข้าถึงความสุขจากสมาธิแล้วเราจะมีความเบิกบาน ชุ่มชื่นแผ่ขยายจากใจไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อทำให้ผู้ใกล้ชิดทั้งในบ้านและนอกบ้าน
ลูก ๆต้องฝึกหยาบและละเอียดให้สอดคล้องกันการบริหารขันธ์ หยาบก็ต้องฝึกให้เข้ากันจะได้เอื้อเฟื้อต่อหมู่คณะ
รอคอยลูกทั้งหมดทำแบบคุณยายอาจารย์ฯลูกทำให้ได้ อย่าประมาทกันนะยังอยู่ในวัยที่แข็งแรง
 ในสภาวะที่จะต้องสู้ศึกในทุก ๆ ด้านนี้ ต้องสู้ด้วยอารมณ์บันเทิง ด้วยใจที่เป็นสุข หยุดนิ่งอยู่ภายใน เพราะเราอยู่ในสายตาของพระผู้ปราบมาร  
หลวงพ่อมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า  ที่จะให้ทุกคนในโลก  เข้าถึงพระธรรมกาย   ซึ่งการที่จะเข้าถึงได้นั้น
ผู้ใดประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลายผู้ไม่มีอาชญาด้วยอาชญา ย่อมถึงฐานะ ๑๐ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งพลันทีเดียว คือ 
ที่เขาว่า....บ้าบุญ เพราะ...ทำบุญกันทุกวัน ทำบุญทุกวัน ก็สุขทุกวันสุขทุกวัน ก็ทำบุญทุกวัน เขาเลยว่า บ้าบุญ

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน
 วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อขยายวัด
ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมสวดมนต์ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร และ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา
ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมพิธีอัญเชิญและวางพานสักการะเพื่อบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี

แพะรับบาป ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ หน้า 1
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
kapotaka Jataka The story about the harm of being vacillating Page 1
ความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้วัดแค่การเกิดก่อนหรือมีร่างกายเติบใหญ่ การรู้จักกาล รู้จักพูด รู้จักควรไม่ควร
ถ้าล่วงสุราเสียสิกขาบทเดียวเท่านั้นแหละ อีก ๔ สิกขาบทรักษาอยู่ไม่ได้ สลายหมดล้มละลายหมด
ใครจะทำงานอะไรให้สำเร็จ ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ ความเข้าใจถูก ก่อนจะทำไร่ไถนาก็ต้องเข้าใจเรื่องการทำไร่ไถนาให้ถูก
สิ่งแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวก็ตาม ย่อมส่งผลต่อตัวเราทั้งทางบวกทางลบโดยปริยาย ถ้าในแง่ความร้อนเราทุกคน
ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีจะมีโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่เหล่ากุลบุตร
ตราบใดที่เรายังหายใจอยู่ได้ ตราบนั้นชีวิตเราก็สามารถดำรงอยู่ได้ แต่จะอยู่ในสภาวะที่สุขหรือทุกข์
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

 มีปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่า "การปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ เช่น ความเคารพ ความกตัญญู เป็นต้น
งานอาชีพ ทำเพื่อให้ได้ปัจจัย 4 เครื่องอุปโภคบริโภคมาใช้ในการดำรงชีพเพื่อสร้างความดี
 ในปัจจุบัน คำว่า "วัฒนธรรม" เป็นคำพูดที่คุ้นหูที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน แต่คำว่า "วัฒนธรรมชาวพุทธ"
ทาน ทำให้ "น่ารักใคร่" หากผู้ใดไม่เป็นที่รัก ต้องหักใจให้ทาน บำเพ็ญสังคหวัตถุ ฝึกหัดแบ่งปัน กล่าวคำอ่อนหวาน

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร