กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 
กว่าจะสร้างศูนย์พุทธจักรฯ มาได้
ตลอดเส้นทางสายกลาง ที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
มีบางคนพูดว่า “ไม่ต้องบวช...ก็เป็นคนดีได้”
หน้าโรงน้ำชา ชาวยุทธพเนจรผู้หนึ่งนอนทอดร่าง
เราต้องสร้างบุญ สร้างบุญของเราให้มาก ๆ
ในการสอบสวนผู้ต้องหา ผมมักจะใจขุ่น
ชีวิตเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ผู้คนทุกยุคทุกสมัย
ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เป็นครั้งคราว
การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ทำให้เราได้พบพระพุทธศาสนา
มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะแสวงหาสิ่งที่ไร้สาระ
การสร้างบารมีของเราเป็นงานที่ยิ่งใหญ่
วันหนึ่ง เขามีบุญได้ถวายภัตตาหารแด่พระกัสสปพุทธเจ้า

ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตร จังหวัดพิจิตรร่วมกับโรงเรียนตะพานหิน จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
คณะกัลยาณมิตรทุกท่านต่างพร้อมใจกันมาประพฤติปฏิบัติธรรม  สั่งสมบุญพิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
ในช่วงนี้เราไปชมภาพบรรยากาศการสร้างบารมีของคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานียกพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย เป็นเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์
โดยคณะกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และชาวท้องถิ่น ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตักบาตร
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้วิธีการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจสำหรับชาวพุทธไว้แล้ว เป็นสิ่งที่พระองค์ได้จากการสั่งสมบุญ
ฆราวาส แปลว่า ผู้ดำเนินชีวิตในทางโลก, ผู้ครองเรือน ธรรม แปลว่า ความถูกต้อง
ความสำเร็จในการสร้างตัวสร้างฐานะไม่ได้ตกลงมาจากท้องฟ้า คนจะสร้างตัวสร้างฐานะได้สำเร็จ ต้องเอาชนะปัญหาความยากจน
ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ชีวิตก็มีปัญหาติดตัวอยู่ก่อนแล้ว มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปเพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป
การบูชาของบุคคลผู้มีใจมุ่งตรงต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความศรัทธาเลื่อมใสนั้นเป็นหนทางแห่งสวรรค์
การสวดมนต์เป็นหนทางนำมาซึ่งบุญกุศลอันประเสริฐ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขสงบและสมาธิขึ้นภายในใจ
สำหรับปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ ได้เกิดปรากฏการณ์ของการทอดกฐินครั้งสำคัญ ที่เหล่าศิษยานุศิษย์
พี่น้องชาวเมียนมาจำนวนกว่าพันคนจากตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไปรวมตัวกันที่มหารัตนวิหารคด
นาฬิกาบอกเวลาบ่ายสองโมง เรารู้สึกตื่นเต้นกับนัดสำคัญ ที่จะได้สัมภาษณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยด้านพุทธศาสตร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
สำหรับในฉบับที่แล้วนั้น ผู้เขียนได้พาท่านผู้อ่านให้ย้อนกลับไปรู้จักกับประวัติศาสตร์ของ “พระธรรมจักรศิลา”
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนา “กรุงเทพมหานคร”
งานวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๒๘ ณ สภาธรรมกายสากล (หลังคาจาก)
สหายเป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อย ๆ บุญทั้งหลายที่ตนทำ เอง บุญนั้นจะเป็นมิตรในสัมปรายภพ
โลกยุคนี้มิได้เป็นยุคที่คนหวงแหนความรู้มิได้เป็นยุคที่คนขาดแคลนความรู้ ตรงกันข้ามกลับเป็นยุคที่คนมีความรู้จากทั่วทุกมุมโลก
ก่อนจะตอบคำถามนี้ ให้เรามาใคร่ครวญดูให้ดีก่อนว่า ชีวิตคืออะไร ?

สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้า 1
แพะรับบาป ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ หน้า 1
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร