กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
คนรักบุญ บุญรักคน มงคลเลิศ บุญประเสริฐ ประสิทธิ์ สัมฤทธิ์ผล
อยากได้บุญ ต้องทำ บุญ คุณจำไว้ ทำด้วยใจ ใสศรัทธา ปัญญาหนุน
หาเรื่องบุญ หาเรื่องดี นี้ต้องหา ต้องศรัทธา อาสาบุญ บารมีใส
สาธุชน คนดี ศรีศาสนา คือคนแกร่ง คนกล้า ปัญญาใส
  เรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยตรง ทำความทุกข์ยากให้ข้าพเจ้าแทบสิ้นชีวิตทีเดียว เวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้เป็นปี พ.ศ.๒๔๘
ธรรม ๕ ประการ ที่ทำให้พุทธสาวกเคารพพระพุทธองค์อย่างยิ่ง ๔) ทรงไขปัญหาอริยสัจ ๔

ณ ดินแดนแห่งตำนานปรัมปรานี้ ก็มีประชากรอยู่จำนวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจต่อการฝึกสมาธิเช่นกัน ฉะนั้น พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร จึงได้รับนิมนต์ให้เดินทางไปสอนสมาธิหลายเมือง
จะดีสักเพียงใด ที่ทุกครั้งเมื่อเรามากราบหลวงปู่ที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ จะมีเสียงก้องกังวานจากหัวใจเราเสมอว่า...“เราคือผู้อัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ ณ มหารัตนวิหารคด ชั้น ๒ ครั้งแรกของโลก”
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดงานบุญ “วันสมาธิโลก” ขึ้นเป็นปีที่ ๓๒ แล้ว โดยจัดขึ้นในวันที่ ๔ สิงหาคม ซึ่งตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยเหตุการณ์ดี ๆ อันเป็นทางมาแห่งบุญกุศลและสันติภาพมากมาย
บัดนี้ เธอทั้งหลายได้เป็นสามเณร เป็นโอรสของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้น ก่อนที่จะได้เป็นพระภิกษุในโอกาสต่อไป เธอได้เป็นสามเณรถูกต้องตามพระวินัย
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญ เป็นอนาคตของชาติ และเป็นดั่งดวงใจของพ่อแม่ การประคับประคองดูแลเด็ก ๆ ให้เติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่ทั้งเก่ง ดี และมีความสุข
ย้อนไปเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๙ เป็นวันที่หลวงพ่อธัมมชโยเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่พระอุโบสถวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ

วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทพระธรรมทายาท
วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันธรรมชัย
วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัย
คณะพระธรรมทายาทพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้ารับชมภาพยนตร์สามมิติ Monks ชีวิตสมณะ ผู้ชนะแห่งจักรวาล
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Kolding
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ

คำถาม : ดิฉันทะเลาะกับพี่สาวตั้งแต่ยังเด็กเพราะพี่ทำไม่ดีกับพ่อแม่จนถึงวันนี้ก็ยังลืมเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้
คำถาม : หนูรู้สึกเบื่อโลกทำอย่างไรดีคะ เบื่อทุกอย่างในชีวิตเลยคะ พระอาจารย์ : คุณโยมดูดี ๆ นะบางคนก็รู้สึกเบื่อ
คำถาม : การจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิต เราจะมีวิธีจับสังเกตได้อย่างไรคะว่าคนไหนนิสัยดี?
คำถาม : คนจำนวนไม่น้อยเป็นทุกข์เพราะมีหนี้สินรุงรังจะแก้ปัญหาให้ได้หมดหนี้ให้ได้ผลต้องทำอย่างไรดีคะ

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร