กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
เวลาในโลกนี้เหลือน้อยลงไปทุกที
น้องชายกว่าจะรู้ว่าใครเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงก็ตอนอายุ ๖ ขวบ
ความแก่ ความชรา ไม่ต้องหา ได้มาฟรีๆ
น้องสาวทำกรรมอะไรมา ถึงได้มีครอบครัวไม่สงบสุข ต้องทะเลาะกับสามีเป็นประจำ
เเข่งกับวันเวลาของชีวิต ที่ต้องเเก่กันไปทุกวันทุกคืน
การที่ลูกหลานพาคุณย่าไปอยู่ที่เนอสเซอรี่โฮม ซึ่งมีพยาบาลดูแลใกล้ชิด

มหาเถรสมาคม มีมติให้วัดไทยทั่วโลก จัดงานเนื่องในวันมาฆบูชา
กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ ภายในงานมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้
พระมหาพรหม  ภัททสีโล  ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรม
พระอาจารย์ชาย ญาณวีโร  เป็นประธานสงฆ์ มานำสวดมนต์ในครั้งนี้ 
คณะสงฆ์จากวัดพุทธฮัมบวร์ก ไปเป็นเนื้อนาบุญ ณ ร้านนวดรัตนา Thaimassage
ผู้ปกครองพาบุตรหลานจำนวนมากมาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2561

นับเป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่าที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกด้วยการรวมพลังแห่งความบริสุทธิ์
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ก้าวไกลมาถึงปีที่ ๓๖ ได้ด้วยความเสียสละและมโนปณิธานอันสูงส่งจากจิตใจอันงดงาม
พระภิกษุ-สามเณรวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกร่วมใจกันสร้างบุญใหญ่ถวายหลวงพ่อทัตตชีโวในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ถ้าได้ศึกษาธรรมเนียมการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมจะพบว่า.. สิ่งนี้เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาล
การตักบาตรก็เป็นหนึ่งในพุทธประเพณีที่ชาวลำปางให้ความสำคัญ และจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาอย่างสม่ำเสมอ
สำหรับในรอบปีที่ผ่านมา เป็นที่น่าปีติใจว่า บรรดานักวิชาการและนักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเองก็ยังมีความเคลื่อนไหวในเวทีวิชาการ

โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
อริยธนคาถา แปลว่าทรัพย์ของพระอริยเจ้า หรือแปลว่าทรัพย์อันประเสริฐ
อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ทั้ง ๓ ประการนี้เป็นศีลทางพุทธศาสนาต้องประสงค์
พุทธศาสนามีศีลเป็นเบื้องต้น มีสมาธิเป็นท่ามกลาง  มีปัญญาเป็นเบื้องปลาย
ณ บัดนี้  อาตมภาพจักได้แสดง ในเรื่องสมาธิซึ่งเป็นลำดับ อนุสนธิมาจากศีล 
การปฏิบัติพระพุทธศาสนา ไม่มีศีลแล้วจะปฏิบัติศาสนาให้ถูกต้องร่องรอยความประสงค์พุทธศาสนาไม่ได้ จำจะต้องให้มีศีล
พระธรรมเทศนาในวันมาฆบูชา เรียกว่า ปัจฉิมวาจา พระองค์ทรงรับสั่งพระวาจานี้แล้วหับพระโอษฐ์ไม่ทรงรับสั่งต่อไป

คุณยายมักจะสอนหลวงพ่อด้วยการเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนหลังไปไกลๆ ชาตินั้น ชาตินี้ ชาติโน้น
การบูชาข้าวพระนี้มีมาก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมาเรียนธรรมะกับคุณยาย
หลวงพ่อมีความสุขมากที่ได้เรียนวิชชาธรรมกายจากคุณยาย
           เมื่อถึงวันสงกรานต์คุณยายจะนำพระที่แกะสลักจากหินแก้วธรรมชาติ พระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์เล็กๆ และดวงแก้วในตู้มาสรงด้วยน้ำฝนสะอาด
สิ่งต่างๆที่หลวงพ่อเล่ามานี้ยังไม่ถึงจุดที่เป็นจริงของคุณยายเป็นเพียงแค่ระดับพื้นผิว
  ในช่วงที่เรียนธรรมะอยู่กับคุณยายนั้นเอง คราวหนึ่งระหว่างปิดเทอมภาคฤดูร้อน โยมพ่อพาหลวงพ่อไปอยู่กับท่านที่ต่างจังหวัด

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร