กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
การไปสู่อายตนนิพพานเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของตัวเรา ยิ่งกว่าการที่ เราได้เกิดเป็นพระเจ้าจ้กรพรรดิเสียอีก
ด้วยรักและรักมั่น จึงฝ่าฟันด้วยมั่นคง ด้วยใจและใจจง จึงมุ่งตรงสู่ภายใน
ไม่จำเป็นต้องนั่งแข่งกับใครเขา ให้นั่งเอาเท่าที่เราจะนิ่งไหว
คุณพ่อเป็นคนไม่คิดร้ายใคร ใจบุญ เป็นคนที่มีฐานะการเงินดีที่สุดในหมู่ญาติ ญาติคนไหนเดือดร้อนเรื่องเงินมายืมคุณพ่อแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวัง
ลูกมีที่ดิน ๑๙ ไร่ อยู่ที่อำเภอปากช่องที่ดินของลูกมีหินกาบอยู่เป็นจำนวนมาก ยิ่งขุดก็ยิ่งมี ยิ่งมีลูกก็ยิ่งขุด ราวกับสมบัติกรพรรดิตักไม่พร่อง
ลูกสาวคนที่สอง เคยติดเกมคอมพวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ถึงขนาดว่า ทั้งวันเห็นแต่เกม กินข้าวก็นึกถึงแต่เกม ปัจจุบันเขาไม่ติดแล้ว

เรามักจะได้ยินคู่รักพูดกันว่า “เธอขออะไรฉันให้ได้หมด ยกเว้นแต่ดาวกับเดือนเท่านั้น” ซึ่งหมายความว่าดวงจันทร์และดวงดาวเป็นสิ่งที่ คนทั่วไปมักคิดว่าอยู่ไกลเกินเอื้อม แต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายกลับไม่เป็นเช่นนั้น
การเลือกคบคนนั้นต้องเลือกคน บางคนคบได้นอกรั้ว บางคนคบในบ้านได้ คนไม่ดี ไม่ควรคบ เพราะเราอาจติดเชื้อเอาได้ ตอนแรกเราก็เห็นว่า ไม่ดี แต่ต่อ ๆ ไปเมื่อเขาพูด กรอกหูเราบ่อย ๆ เข้า เราก็จะเห็นว่า ดี
"โรงทาน (โรงครัว) ของวัดเป็นด่านหน้า เปรียบเสมือนหน้าบ้านของวัด ถ้าครัวสกปรก คนมาเห็นเข้าก็ไม่เกิดความศรัทธา ยิ่งถ้าเป็นคนมาใหม่ด้วยแล้ว เขาก็จะตำหนิไปถึงเจ้าอาวาสได้ว่าดูแลวัดไม่ดี
พอรถของคุณยายมาถึงด้านหน้าประตูของโรงพยาบาล ก็มีบุรุษพยาบาลเข็นรถเข็น มาเทียบกับรถของคุณยาย พี่อารีพันธุ์ซึ่งนั่งอยู่เบาะด้านหลังของคุณยายก็ลงจากรถ
ยายเป็นคนสร้างวัด อาศัยบุญ มีกิน มีน้ำอาบ มีที่อยู่ ไม่อยากได้สมบัติใคร ไม่ไปลักขโมยใคร ใครทำอะไรกับยาย ให้เขาแบกเอาไปให้หมด ยายจะไม่ทำให้ใครกระเทือนใจ
สมัยที่หลวงพ่อยังเป็นนักศึกษามาเรียนสมาธิกับคุณยาย มักจะได้ยินคุณยายรําพึงบ่อยๆ ว่า “เทวดาไปเอาฝนมาตกหน่อย” แล้วอีกไม่นานฝนก็ตกจริงๆ บางครั้งคนที่จะออกไปทํานาหรือเกี่ยวข้าว

กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ พร้อมทั้งจัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิจิตรศึกษา สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 2,605 จบ
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดพิธีทอดผ้าป่าปกป้องและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ณ หมู่บ้านปากยางประชาชนในหมู่บ้านจำนวนหลายท่าน
พระมหาธรรมกายเจดีย์คือศูนย์รวมใจ และเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์

พุทธมามกะ หมายถึง ผู้นับถือพระรัตนตรัยด้วยใจจริง
เมื่อเดินทางมาถึงวัดแล้วพึงสำรวมกาย วาจา ใจ ให้สงบเรียบร้อย
วัด เป็นสถานที่สำคัญในการปลูกฝังพระธรรม คือ ทาน ศีล ภาวนา
วันสำคัญของพระสงฆ์ ได้แก่ วันพระ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา เป็นต้น วันสำคัญเหล่านี้มีคำอธิบายพอสังเขป
“วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีเหตุอัศจรรย์ปรากฏแก่ชาวโลกถึง ๓ เหตุการณ์ คือการประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์
ในแต่ละปี แต่ละเดือน แต่ละวัน วัดพระธรรมกายมีแต่กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ การฝึกฝนอบรมตนเอง สั่งสมบุญบารมี และเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงทำให้วัดมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาหลายประเภท
จริงๆทางวัดไม่ได้สร้างเป็นรูปจานบินแต่สร้างโดยอาศัยหลักพุทธปรัชญา ความรู้จากการปฏิบัติธรรม และสถาปัตยกรรมของพระพุทธศาสนาในสมัยโบราณเป็นต้นแบบซึ่งหากย้อนยุคไปดูสถูปหรือเจดีย์ทางพระพุทธศาสนายุคแรกของโลก
เมื่อกล่าวถึงความสำเร็จของการทำงานวิจัยนั้น สิ่งที่น่ายินดีอีกอย่างหนึ่งในห้วงเวลาเดียวกันนี้ก็คือ การที่ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล บ.ศ. ๙ คนแรกของวัดพระธรรมกาย นักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยได้รับเกียรติให้ตีพิมพ์ผลงานร่วมกับศาสตราจารย์ริชาร์ด ซาโลมอน
พระภิกษุรูปนี้ คือ พระ ดร. นพ. ปวิทัย วชิรวิชฺโช “ตั้งแต่เริ่มโตมา หลวงพี่มีความฝัน มีอุดมการณ์ อยากเป็นคนดี ซึ่งการเป็นคนดีนั้นต้องทำทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
เส้นจารเนื้อความพระไตรปิฎกบนแผ่นลานนอกจากจะเป็นหลักฐานแสดงการสืบทอดพุทธธรรม แล้วยังเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงวิวัฒนาการอักษรโบราณบนแผ่นดินไทยอีกด้วย

ลฏุกิกชาดก ชาดกว่าด้วยนางนกไส้ 
สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้าจบ
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
กาฬยมุฏฐิชาดก ชาดกว่าด้วยโลภมาก

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร