กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ในเวลาจบเทศนา เทวดาทั้งหลายฟังทางแห่งความเสื่อมทั้งหลายแล้ว ตั้งใจมั่นโดยแยบคาย สมควรแก่ความสังเวชที่เกิดขึ้นบรรลุโสดาปัตติผล
พระสารีบุตร เดิมชื่อ อุปติสสะ เป็นบุตรของวังคันตพราหมณ์ มารดาชื่อสารี บิดาเป็นประธานของหมู่บ้านอุปติสสคาม ใกล้เมืองราชคฤห์ บิดามารดามีฐานะร่ำรวย
 เมื่อวิบากกรรมเบาบางจากมหานรก ก็จะวิ่งหนีทะลุกำแพงเหล็กเข้าสู่อุสสทนรก
เวลาที่คนเรากระทำกรรมเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง จิตก็จะปะปนไปด้วยความโกรธ ความโลภ ความหลง
อยากได้ลูกแก้ว ต้องทำมาตรฐานความสะอาดให้กับลูกตั้งแต่นอนแบเบาะ จำคำนี้ไว้ 
คือ การไม่เก็บความร้อน
All of us possess the strength within which can be perceived only when our mind is calm.
ที่มาของภิกษุณีเกิดจากพระนางปชาบดีโคตมี ซึ่งเป็นน้องของพระนางสิริมหามายา พระราชมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเอง หลังเจ้าชายสิทธัตถะทรงประสูติได้ 7 วัน
อานิสงส์การบวชโดยย่อ ผู้บวชจะได้ บุญมากที่สุด คือ ปิดอบายให้กับตัวเอง และคุณพ่อคุณแม่ จะได้เกิดในร่มเงาของ พระพุทธศาสนาไปทุกชาติ 
Let's remove all worries and bad feelings first. Isn't it amazing?
เวลาใครทำอะไรให้เราไม่พอใจในบางเรื่อง หรือกระทบกระทั่งกับใครแล้ว เวลาผ่านมา ๓ ปี ๕ ปี แล้วเราก็ยังจำ ยังไม่ให้อภัยเขา 
ชาตินี้จะต้องชวนคนสร้างความดี

ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร ได้รับนิมนต์ให้ไปสอนสมาธิและให้ความรู้เกี่ยวกับ การบำบัดพิษจากชีวิตดิจิทัล
ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปบนเส้นทางเเห่งความสำเร็จของใครหลาย ๆ คนได้ผ่านความล้มเหลวมานับไม่ถ้วน แต่เพราะเขาเหล่านั้นไม่ทิ้ง ไม่ถอดใจ
วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีพิธีถวายกฐินสัมฤทธิ์ ปีที่ ๑๓ และกฐินสมทบแด่วัดกัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศ ปีที่ ๓ จำนวน ๙๖๒
โครงการกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star โดยดำริของหลวงพ่อธัมมชโย ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อแก้ปัญหากฐินตกค้างบนผืนแผ่นดินไทย มุ่งหวังสร้างเยาวชนไทยให้รักพระพุทธศาสนา
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นบุคคลที่เราท่านทั้งหลายจำต้องตระหนักซาบซึ้งในพระคุณที่ท่านได้กระทำไว้อย่างดีแล้วและแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทิตาจิต
ผู้เขียนและคณะ สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ได้พร้อมใจแสดงความกตัญญูบูชาธรรมด้วยการจัดเสวนาทางวิชาการและนำ หลักฐานธรรมกายกว่า ๕๐ ชิ้น มาจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ศกนี้ และจะจัดแสดงไปถึงสิ้นเดือนธันวาคมของปีนี้

วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว 
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และพิธีตัดปอยผมแก่ธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563
วัดพระธรรมกายยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายยารักษาโรค
ธุดงคสถานนครธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีขอขมาผู้ปกครองและมอบผ้าไตร พร้อมทั้งพิธีบรรพชา สามเณรภาคฤดูฝน รุ่นที่ 3 

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

คุณของพระรัตนตรัย เป็นที่กล่าวขานกันมานานนับพันปี ตั้งแต่สมัยที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ในสมัยนั้นชนทุกหมู่เหล่า ทุกวรรณะ
ในบทแรกนี้ จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาที่เรามักได้ยินกันอยู่เป็นประจำก่อน
พระโพธิสัตว์ทรงทุ่มเทการสร้างบารมี ๑๐ ทัศ อย่างยิ่งยวดเป็นอสงไขย ๆ กัป ในที่สุดบารมีทั้ง ๑๐ ทัศก็เต็มเปี่ยม
๑. ทานบารมี สุเมธดาบสนั้นกระทำการตกลงอย่างนี้ว่า   เราจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน เพื่อที่จะใคร่ครวญถึงธรรมที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้า
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.016165419419607 Mins