กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
"ลูกติดเกมส์ เกเร เถียงพ่อแม่..แก้ได้" จากเด็กดื้อ สู่เด็กดี ปิดเทอมนี้มาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนกันเถอะ
Over the past few weeks you may have heard many negative and challenging situations happening in our world. Hearing this may make one feel down and sad.
  ในข้างต้นเกี่ยวกับการลดจำนวนของพระภิกษุและสามเณรดังที่ ผศ.ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน ได้สรุปออกมา ๒ สาเหตุคือ
พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยมาช้านาน ดังจะเห็นได้จากการมีศาสนทายาท อันได้แก่ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
SOMETIMES...WE NEED TO LEARN TO LIVE WITH IT.
  ในวงสนทนานั้นย่อมจะหนีไม่พ้นการพูดจากันจนเลยเถิด โดยยกเอาเรื่องคนนั้นคนนี้มานินทามาวิจารณ์กัน ลูกจะต้องทำใจให้หนักแน่น ในเรื่องนี้ ทำหูให้หนักเข้าไว้ อย่าเป็น
คนเเหลมคม   ไม่ต้องสอน
Imagine, when we try to tell someone something, we must begin with thinking, then speak it out. However, it can not be 100 percent as we think it would be
 ปากคนนั้นนำสุขมาให้ก็ได้  นำทุกข์มาให้ก็ได้ มีคำเตือนมากมายเกี่ยวกับปาก เช่นว่า “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง” เมื่อลูกคบหากับใคร ทำงานที่ไหนก็ตาม
ด้วยวิธีการอย่างไร จะปฎิบัติเเบบไหนก็ตาม
If you can’t think of an answer,  stop thinking. Keep your mind 
 วันนี้ได้ฤกษ์ย้ายจากหมู่กุฎิพระ 2 ที่อาศัยบังแดด บังลม บังฝน จำวัดมา 20 กว่าปี เข้าสู่อาคารพระผู้ปราบมาร

พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร ได้เดินทางไปสอนสมาธิให้แก่เยาวชนชาวแอฟริกันจำนวน ๔๐ คน ซึ่งมาจาก ๑๔ ประเทศ ที่ตั้งอยู่ในในทวีปแอฟริกาตอนเหนือ ตอนกลาง และตะวันตก
นานกว่า ๕๐ ปีแล้ว...  นับตั้งแต่วันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๑๓ จนถึงปัจจุบัน  หลวงพ่อท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างวัดสร้างบารมีมาโดยตลอด ท่านลุยสร้างบารมีทั้ง ๆ ที่ขาดแคลนความพร้อมแทบทุกด้าน
เส้นทางพระผู้ปราบมารนี้มีความเกี่ยวเนื่องอย่างแนบแน่นกับอัตชีวประวัติและการสร้างบารมีของ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ซึ่งตลอดเส้นทางธรรมยาตราล้วนอบอวลไปด้วยบรรยากาศกลิ่นอายของดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น
ดั่งแสงทอง ส่องฟ้า คราวันใหม่ สร้างความใส ให้ชีวี มีสุขศานต์ เปลี่ยนศักราช สู่สุขชื่น ยั่งยืนนาน ด้วยธุดงค์ณ สถาน อันงามตา
"..เป็นอย่างที่หลวงพ่อธัมมชโยท่านสอนเอาไว้จริง ๆ ว่ามนุษย์ทุกคนมีองค์พระอยู่ภายในตัว" ผมเองขอเป็นพยานบุคคลคนหนึ่งที่จะยืนยันอย่างหนักแน่นเลยว่า เราทุกคนมีองค์พระอยู่ภายในตัว
สำหรับรูปแบบกิจกรรมในปีนี้ สนองตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานไว้ว่า “ความรู้​และคุณ​ธรรม​เป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญ​ทุกอย่าง...” คณะกรรมการจัดงานจึงสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบสนุก น่าสนใจ ได้ธรรมะ

ผู้นำบุญจากทั่วประเทศ ได้รวมใจมาปฏิบัติธรรมและสัมมนา รุ่นที่ 2 เพื่อเตรียมชวนบวชสามเณรภาคฤดูร้อนที่จะถึงนี้
เยาวชนชาวท้องถิ่น ได้มาเรียนวิชาพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส
ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสร้างทุกสิ่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ “สร้างห้องน้ำรวมหมู่บ้านปฏิบัติธรรม
วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย ได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 1 คันรถสิบล้อ

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

พระอานนท์เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกอย่างไร ?เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชา และได้ตรัสรู้แล้วแสดงธรรมโปรดเจ้าลัทธิกับทั้งพระราชาและมหาชนในแว่นแคว้นต่าง ๆ ในปลายปีแรกที่ตรัสรู้นั้นเอง
พระไตรปิฎกคืออะไร? ศาสนาทุกศาสนา ย่อมมีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอน
   พระสูตรนี้ เนื้อความในพระสูตรแสดงให้เห็นถึงการแตกทำลายของ โลกและจักรวาล ซึ่งค่อนข้างตรงประเด็นในการนำเสนอประกอบเนื้อหาวิชาจักรวาลวิทยา
   พระพุทธองค์ทรงแสดงพระสูตรนี้ แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมถอยของอายุมนุษย์อันเนื่องมาจากศีลธรรม ซึ่งเป็นแก่พระภิกษุทั้งหลาย ณ เมืองมาตุลาในแคว้นมคธ ทรงปรารภ
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.018286152680715 Mins