ผู้มีบุญลาภอันประเสริฐ

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2558

ผู้มีบุญลาภอันประเสริฐ


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ชีวิตถูกชรานำเข้าไปจึงอายุสั้น ผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องต้านทาน บุคคลพิจารณาเห็นภัยในมรณะ ควรละโลกามิส มุ่งสู่พระนิพพานเถิด 


            พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า สถานที่ที่เราไม่อยากไป แต่ทุกคนต้องไปคือปรโลก หมายถึงโลกหน้า เมื่อละสังขารไปแล้ว ชีวิตในปรโลก ทั้งสุคติและทุคติยาวนานเป็นล้านหรือหลายๆล้านปี ชีวิตในสุคติโลกสวรรค์นั้นไม่มีการทำมาหากิน อยู่ได้ด้วยบุญที่ตนเองสั่งสมไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์และบุญที่หมู่ญาติอุทิศไปให้


            ฝุ่นในเล็บมือเมื่อเทียบกับฝุ่นในแผ่นดินมีปริมาณน้อยฉันใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็มีประมาณน้อย ฉันนั้น การได้อัตภาพการเป็นมนุษย์จึงเป็นการยาก เกิดแล้วมาพบพระพุทธศาสนาก็ยาก พบแล้วเกิดศรัทธาก็ยาก เกิดศรัทธาแล้วจะมีความพร้อมทั้งไทยธรรม และเนื้อนาบุญก็ยากยิ่ง แต่พวกเราข้ามความยากทั้งหมดมาแล้ว 


            ท่านทานบดีทั้งหลายได้ชื่อว่า เป็นผู้มีบุญลาภอันประเสริฐ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท เป็นต้นบุญต้นแบบอันดีงามของอนุชนที่ตามมาในภายหลัง. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.00062641700108846 Mins