ฐานะ ๕ ประการที่เงินซื้อไม่ได้

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2558

ฐานะ ๕ ประการที่เงินซื้อไม่ได้


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าทายกผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการแก่ปฏิคาหก ผู้ให้ย่อมได้รับฐานะทั้ง ๕ ประการนั้นด้วย ฐานะทั้ง๕ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ


            พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า ถ้าใครอยากได้ฐานะทั้ง๕ ประการนี้คือ


ฐานะที่ ๑ มีอายุขัยยืนยาว ไม่ตายก่อนถึงเวลาอันควร สุขภาพแข็งแรง มีรูปสมบัติที่งดงาม
ฐานะที่ ๒ มีผิวพรรณที่ผุดผ่อง งามไปทุกวัย ตั้งแต่ปฐมวัย มัชฌิมวัย กระทั่งปัจฉิมวัย แก่เฒ่าแค่ไหนคนก็อยากเข้าใกล้ เพราะเห็นวรรณะผ่องใส สะอาด เกลี้ยงเกลา ละเอียดเนียน 
ฐานะที่ ๓ มีความสุขกาย สุขใจ คือ กายจะไม่ค่อยปวดเมื่อย ไม่มึน ซึม งง นั่งสมาธิก็นั่งได้นาน มีความสบายกายและความสบายใจ
ฐานะที่ ๔ มีกำลังใจเข้มแข็ง ย่อท้อไม่เป็น ไม่ว่างานใหญ่โตแค่ไหน มีกำลังความคิด จะมองปัญหา มองงานได้ทะลุปรุโปร่ง แก้ปัญหาได้ มีกำลังวาจาที่พูดไปแล้วใครก็เชื่อฟัง น่าทำตามและมีกำลังกายที่แข็งแรง ไม่เหน็ดเหนื่อย
ฐานะที่ ๕ มีปฏิภาณ คือ ไหวพริบเฉลียวฉลาด รู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม


            ฐานะทั้ง ๕ ประการนี้เราจะใช้เงินซื้อไม่ได้ จะเอาสิ่งของอะไรแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้ จะได้มาด้วยเหตุประการเดียวคือ การให้ทาน ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ชื่อว่า ประกอบเหตุอันจะนำความสุขมาให้แก่ตน. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012923161188761 Mins