รูปสวยรวยบริวาร

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2558

รูปสวยรวยบริวาร


            การให้ทานนอกจากจะเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์สมบัติแล้ว หากทำถูกหลักวิชชายังเป็นที่มาแห่งรูปกายที่งดงามและบริวารที่เชื่อฟังอยู่ในโอวาทอีกด้วย


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ทานที่ให้ด้วยความศรัทธา คือ เชื่อในผลของทาน ย่อมมีอานิสงส์ทำให้เป็นผู้มีรูปงาม น่าดูน่าเลื่อมใส มีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนัก ถ้าให้ทานด้วยเคารพ คือเคารพในวัตถุทาน หมายถึงสิ่งของที่จะนำมาให้ทานเป็นสิ่งของที่ประณีต และเคารพในผู้รับทาน คือให้ด้วยอาการที่เคารพนอบน้อม ย่อมมีอานิสงส์ทำให้มีบุตรธิดา บริวาร เชื่อฟังอยู่ในโอวาท


            ท่านทานบดีทั้งหลาย รูปกายที่งดงามน่าดูน่าเลื่อมใส บุตรธิดาที่เคารพเชื่อฟัง อยู่ในโอวาท เป็นสิ่งที่ใช้เงินซื้อไม่ได้ จะได้มาด้วยเหตุ คือการให้ทานด้วยความศรัทธา และความเคารพ ทานกุศลที่ให้ด้วยความศรัทธา ให้ด้วยความเคารพ จึงมีอานิสงส์อันไพบูลย์ นำความสุขอันประณีตมาให้แก่ท่านทานบดีผู้เป็นใหญ่ในการให้ทาน. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00085105101267497 Mins