เงินสกุลบุญ

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2558

เงินสกุลบุญ


          พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ขุมทรัพย์ทั่วไปเป็นอันตราย เพราะอาจถูกพระราชายึดไปบ้าง โจรปล้นบ้างถูกน้ำพัดพาไปบ้าง ทายาทผู้ไม่เป็นที่รักขโมยไปใช้บ้าง แต่ขุมทรัพย์คือบุญ ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆเหล่านั้น ขุมทรัพย์คือบุญติดตามตนไปได้ทุกหนทุกแห่งเป็นของเฉพาะตัว โจรลักไปไม่ได้


             พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า สิ่งที่เราทำไปแล้วก็เป็นของเรา สมบัติก็จะบังเกิดขึ้น เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมี โลกมนุษย์เป็นที่สร้างบารมี เทวโลก คือที่เสวยผลบุญ ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ เงินตราสกุลใดๆ ก็เอาไปใช้ในเทวโลกไม่ได้ มีแต่เงินสกุลบุญ แปรเปลี่ยนเป็นทิพยสมบัติ ทำด้วยอะไรก็ได้อย่างนั้น


            เราจึงจำเป็นต้องสั่งสมบุญทุกบุญ สร้างบารมีอย่างเต็มที่ อย่างทิ้งการสร้างบุญ อย่าคิดว่าบุญเยอะแล้ว ถ้าบุญพอแล้วก็ไปนิพพานแล้ว เราใช้บุญทุกอนุวินาที ให้ตั้งใจอย่าวิตกกังวล ต้องทำด้วยตัวเอง แล้วก็ไปชวนคนอื่นด้วย


             ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ ชื่อว่าดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท.

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.0005215843518575 Mins