สร้างบารมีไม่มีเว้นวรรค

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2558

สร้างบารมีไม่มีเว้นวรรค


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า หากบุคคลจะพึงทำบุญ ก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆ ควรทำความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้


            พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า เราต้องสั่งสมบุญทุกวัน เพราะบุญเป็นเครื่องชำระใจ เมื่อบุญเกิดขึ้นในใจ จะทำให้ใจใสสะอาดบริสุทธิ์  คุณภาพของใจจะดีขึ้น บริสุทธิ์ขึ้น ใสสว่างขึ้น บุญมีลักษณะเป็นกระแสแห่งความบริสุทธิ์ไหลมารวมอยู่ในกลางกาย รวมเป็นดวงกลมใสเรียกว่าดวงบุญ ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดความสุข และความสำเร็จในชีวิต


            บุญเป็นสิ่งที่เราต้องสั่งสมเอาไว้มากๆ ถ้าบุญมากอุปสรรคก็น้อย ถ้าบุญน้อยอุปสรรคก็มาก เราจะสร้างบารมีสะดวกสบายก็ต้องอาศัยเสบียง อาศัยสมบัติในการสร้างบารมียิ่งเราเป็นนักสร้างบารมี ก็ต้องสร้างบารมี ไม่มีเว้นวรรค จากการสั่งสมบุญ เพราะเราใช้บุญเก่าหมดไปทุกวัน เราจึงจำเป็นต้องสั่งสมบุญใหม่อยู่เสมอ


            ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ ชื่อว่า เป็นผู้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท ดุจเดียวกับบัณฑิตในกาลก่อน ที่หมั่นสั่งสมบุญอยู่เป็นนิตย์. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.00095313390096029 Mins