บุญเก่า บุญใหม่

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2558

บุญเก่า บุญใหม่


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ ชนเหล่าใดมีจิตผ่องใส ให้อาหารด้วยศรัทธา อาหารนั้น ย่อมพะนอเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เพราะเหตุนั้น บุคคลพึงนำความตระหนี่ออกไปเสีย พึงข่มความตระหนี่ ซึ่งเป็นมลทินแล้วให้ทาน เพราะบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์ในโลกหน้า ”


           คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เคยสอนไว้ว่า “ ยายสงสารทั้งคนจน คนรวย คนรวยทำบุญเก่าไว้ดี จึงมีสมบัติ ถ้าเราไม่ชวนเขาทำบุญ บุญเก่าเขาก็จะหมด ภพชาติต่อไปก็จะจนและลำบาก คนจนเพราะบุญเก่าทำมาน้อย ถ้าเราไม่ชวนเขาทำบุญ ภพชาติต่อไปก็จะจนยิ่งกว่านี้อีก ”


          “ เอาบุญไปเยอะๆนะ เดี๋ยวชาติหน้าเกิดไปเจอยาย ยายจะจำได้ว่า เจ้าคนนี้ตอนนั้นยายให้มันมาเอาบุญ มันไม่เอา ตอนนี้บุญมันนิดเดียวตามเขาไม่ทัน ตอนนี้เราไม่เห็นหรอกว่าทำแล้วได้อะไร พอตายไปถึงไปเห็นว่า เรามีบุญมีบาปมากน้อยเพียงไร กายหยาบๆนี้มองไม่เห็นของละเอียด จึงไม่รู้ว่าบุญบาปมีจริง แต่พอตายแล้ว หลุดออกจากกายหยาบ ทีนี้ละ ถึงเห็นดวงบุญดวงบาปตัวเองว่า มีมากน้อยแค่ไหน ”


           ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.00089809894561768 Mins