บุญ...ธาตุดึงดูดสมบัติ

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2558

บุญ...ธาตุดึงดูดสมบัติ


                 ท่านทานบดีทั้งหลาย ธรรมดาของสมบัติทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้นมาพร้อมกับความตระหนี่ ความตระหนี่ย่อมครอบงำใจอยู่ตลอดเวลา ตราบเท่าที่สมบัตินั้นยังอยู่ และความตระหนี่นี้เอง ที่จะเป็นตัวผลักสมบัติออกไป เมื่อใดที่ได้สละทรัพย์ออกทำทาน เมื่อนั้นความตระหนี่ย่อมหลุดออกจากใจ บุญย่อมเกิดขึ้น ยังจิตให้ผ่องใสเบิกบาน บุญนี้เองจะเป็นตัวดึงดูดทรัพย์สมบัติมา ดังที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า หวงคือไล่ให้คือเรียกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นถึงเหตุนี้ จึงตรัสสอนให้กำจัดความตระหนี่ ด้วยการนำสมบัติออกให้ทาน


                 วันนี้ท่านทานบดีทั้งหลายได้สละทรัพย์ อันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต ถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่บุญกุศลอันเป็นธาตุดึงดูดสมบัติ ย่อมเกิดขึ้นแก่ทานบดีทั้งหลาย เมื่อสั่งสมบุญมากเข้า ย่อมเป็นเหตุให้ได้มนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ.
 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.001049550374349 Mins