การส่งผลของบุญ

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2558

การส่งผลของบุญ


                 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ยาณพาหนะเป็นมิตรของคนเดินทาง มารดาเป็นมิตรในเรือนตน บุญที่ตนทำไว้แล้วเป็นมิตรติดตามไปในภพหน้า 


                คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงเคยสอนไว้ว่า บุญในอดีตเรามีมากหรือน้อย จะส่งผลให้เป็นไปในปัจจุบันนี้ ถ้าบุญในอดีตเราทำไว้ ๑๐ ก็ส่งผล ๑๐ บุญที่เราทำในปัจจุบันนี้นั้น ส่งผลในปัจจุบันเพียง ๑๐-๒๐ เปอร์เซ็นต์ของบุญที่ทำ แต่จะส่งผลเต็มที่ในอนาคตทำให้ชาติหน้าของเราจะดีมาก ด้วยผลบุญในปัจจุบัน
ดังนั้นเราต้องหัดมักน้อยให้มากๆ ถ้าเรามี ๑๐๐ ใช้ ๑,๐๐๐ ไม่นานก็วิบัติ แต่ถ้าเรามีบุญ ๑,๐๐๐ ใช้แค่ ๑๐๐ ไม่นานบุญก็ต้องส่งผลมากขึ้น เมื่อได้มากขึ้นก็ให้วางใจอุเบกขา อย่าโลภ จงคิดว่า นั้นเป็นบุญที่ส่งผลแล้ววางใจเฉยๆ 


               ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ ชื่อว่าได้ประกอบเหตุอันจะนำความสุขมาให้แก่ตน. 

 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.00051199992497762 Mins