ชีวิตในปรโลกไม่มีการทำมาหากิน

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2558

ชีวิตในปรโลกไม่มีการทำมาหากิน


           พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ขุมทรัพย์คือบุญ ย่อมให้ผลที่น่าปราถนาทั้งมนุษยสมบัติ... สวรรค์สมบัติ...และนิพพานสมบัติ


            พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิตทุกระดับ เป็นทุกสิ่งของเรา ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพราะบุญ มีลมหายใจก็เพราะบุญ เราใช้บุญตลอดเวลา ใช้ไปหมดไป ถ้าไม่สร้างบุญใหม่หมดบุญก็หมดลม แปลว่าหมดสิทธิ์ในการสั่งสมบุญ และครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่


           ชีวิตหลังความตายเป็นชีวิตที่ไม่มีการทำมาหากิน ไม่มีการทำมาค้าขาย ไม่ได้ใช้เงินใช้ทอง ไม่ได้เอาความสามารถในเมืองมนุษย์ไปใช้ เขาใช้แต่บุญและบาปเท่านั้น บาปก็เอาไปอบาย บุญก็ให้มีสุขอยู่ในสุคติโลกสวรรค์


           ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ชื่อว่า ประกอบเหตุอันจะนำความสุขมาให้แก่ตน ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 

 Total Execution Time: 0.00054910182952881 Mins