ดูปัจจุบัน

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2558

ดูปัจจุบัน


           พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขุมทรัพย์คือบุญ ย่อมให้ผลที่น่าปราถนา ทั้งมนุษยสมบัติ...สวรรค์สมบัติ...และนิพพานสมบัติ


           พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า การปฏิเสธบุญคือการปฏิเสธความสุข ความสำเร็จไปทุกภพทุกชาติ ถ้ามีบุญน้อยอุปสรรคของชีวิตก็จะมาก ถ้ามีบุญมากอุปสรรคของชีวิตก็น้อย ชีวิตยังมีการเวียนว่ายตายเกิด เราจะรู้ได้อย่างไรให้ดูปัจจุบันถ้าสั่งสมบุญมามาก ปัจจุบันเราก็มีอุปสรรคน้อย ร่ำรวย มีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติถ้าประกอบเหตุไม่ดี สั่งสมความตระหนี่และบาปอกุศลชีวิตก็ลำเค็ญ ยากลำบากทีเดียว 


           ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ ชื่อว่า สั่งสมเหตุอันจะนำความสุขมาให้แก่ตน. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.00080243349075317 Mins