เราคือผู้ออกแบบชีวิต

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2558

เราคือผู้ออกแบบชีวิต


           พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า เรามีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เรามีกรรมใดไว้ ดีหรือชั่วก็ตาม เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น


           พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า เราคือผู้ออกแบบชีวิตในสังสารวัฏ จะให้ชีวิตเป็นอย่างไร ภพต่อไปจะยากจน เป็นชนชั้นกลาง หรือเป็นชนชั้นสูง ขึ้นอยู่กับการออกแบบชีวิต ของเราในชาตินี้ สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้ เพราะเราสั่งสมบุญอย่างเดียวเท่านั้น บุญจะไปปรุงแต่งทุกอย่าง ฉะนั้นต้องจำไว้ว่า เราคือผู้ออกแบบชีวิต ไม่ใช่พรหมลิขิต ไม่ใช่ฟ้าลิขิต ไม่ใช่ใครลิขิต


            ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ชื่อว่า มาออกแบบชีวิตอันจะนำความสุขความสำเร็จมาให้แก่ตน. 
 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.0005572517712911 Mins