อานิสงส์ของการถวายยารักษาโรค

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2558

อานิสงส์ของการถวายยารักษาโรค


           วันเกิดวันตายมีวันเดียว แต่วันแก่วันเจ็บมีได้ทุกวัน ในพระพุทธศาสนา กล่าวถึงโรคภัยไข้เจ็บไว้ ๕ ประการ คือ สังขารทรุดโทรม รักษาตัวไม่สม่ำเสมอ ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ถูกประทุษร้าย และวิบากกรรม 


          ลาภ หมายถึง สิ่งที่ชอบใจที่ได้มาดดยไม่คาดคิด 
          บุคคลที่ต้องทนทุกข์ทรมาน เพราะถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน แม้จะได้โภคทรัพย์สมบัติ ยศ บริวาร หรือความเป็นใหญ่ ก็ไม่สามารถเสวยสุขจากลาภได้อย่างเต็มที่


          พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ การถวายยารักษาโรค เพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากจะทำให้ผู้ป่วยบรรเทาอาการจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจแล้ว บุญนี้ยังไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าที่ผิดพลาดมาในอดีตให้ทุเลาลง


           ท่านทานบดีทั้งหลาย การถวายยารักษาโรค จึงเป็นการให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ความสุขกายสบายใจและให้อายุขัยที่ยืนยาว บุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น. 
 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00066648324330648 Mins