อัศจรรย์วันพระ ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ )

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2558

อัศจรรย์วันพระ ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ )


             พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อบัณฑิตเลี้ยงดูท่านผู้มีศีลประพฤติพรหมจรรย์ และอุทิศทานให้แก่เทวดา เทวดาเหล่านั้นย่อมบูชาตอบ ย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตดุจมารดาอนุเคราะห์บุตรฉะนั้น คนที่เทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่เจริญทุกเมื่อ


            พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า ทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ จะมีกิจกรรมทั้งในเทวโลกและในยมโลก ในเทวโลกเหล่าเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จะมาประชุมกันที่สุธรรมาเทวสภา ท้าวสักกะขึ้นธรรมมาสน์แสดงธรรม ให้เทวดาตั้งอยู่ในความไม่ประมาท หมั่นเจริญพุทธานุสติ ย้ำเตือนให้บูชาพระบรมสารีริกธาตุที่มหาจุฬามณีเจดีย์ จากนั้น จะมีการประกาศการทำบุญของหมู่มนุษย์ในช่วงที่ผ่านมา ถ้าใครทำบุญใหญ่ ก็จะประกาศชื่อให้เทวดาได้อนุโมทนาเป็นอันดับแรก และตามด้วยบุญเล็กบุญน้อยตามลำดับ


           ส่วนในยมโลกกุมภัณฑ์เจ้าหน้าที่จะหยุดการลงทัณฑ์ทรมาน สัตว์นรกมีโอกาสได้หยุดพัก วันนี้จึงรับบุญที่หมู่ญาติอุทิศไปให้ได้อย่างเต็มที่ สัตว์นรกที่ได้รับบุญแล้วอายุก็จะสั้นลง ระยะเวลาที่จะรับทัณฑ์ทรมานก็จะลดลงชีวิตในปรโลกนั้น ไม่มีการทำมาหากิน ไม่มีการค้าขาย มีความสุขได้ด้วยบุญที่ตนได้กระทำไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ และบุญที่หมู่ญาติอุทิศไปให้


          ท่านทานบดีทั้งหลาย วันพระจึงเป็นวันของการแสดงความกตัญญูกตเวที และเป็นวันที่ผู้มีชีวิตในปรโลก ต่างเฝ้ารอคอยบุญที่หมู่ญาติในโลกอุทิศไปให้. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 


 

 Total Execution Time: 0.00079794724782308 Mins