นิทานธรรมะ เรื่องเกือบเสียท่า ถาดทองคำ

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2558

 

นิทานธรรมะสามารถฟังได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ช่วยให้เห็นแง่คิดในการใช้ชีวิต
หวังว่าจะช่วยคลายทุกของท่านที่ได้ฟัง และเป็นข้อคิดสติเตือนใจในการใช้ชีวิต
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขในการใช้ชีวิต

 

 Total Execution Time: 0.00055946509043376 Mins