นิทานชาดก เรื่อง คุณสมบัติของนักปกครอง

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2558

นิทานชาดก เรื่อง คุณสมบัติของนักปกครอง 
 


 

นิทานชาดก เรื่อง คุณสมบัติของนักปกครอง


นิทานธรรมะสามารถฟังได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ช่วยให้เห็นแง่คิดในการใช้ชีวิต
หวังว่าจะช่วยคลายทุกของท่านที่ได้ฟัง และเป็นข้อคิดสติเตือนใจในการใช้ชีวิต
ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขในการใช้ชีวิต

 

 Total Execution Time: 0.00068819920221965 Mins