พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2558

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ 

Guinness World Records


"การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก"

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมารฯ ปีที่ 4


วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2558


ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00053253173828125 Mins