กรรมให้ผลตามกาล

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2558

กรรมให้ผลตามกาล


           กรรมดีกรรมชั่ว ที่เคยทำมาในอดีตนับกรรมไม่ถ้วน ได้ส่งผลไปแล้วในอดีตชาติก็มี ตามมาส่งผลในชาติปัจจุบันก็มี เนื่องจากแต่ละชีวิตทำกรรมดี กรรมชั่วมาไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน กรรมจึงมาส่งผลให้แต่ละชีวิตแตกต่างกันไป อุปมาเหมือนเอาแม่สี คือ  แดง น้ำเงิน เหลือง มาผสมกันในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันจะได้สีใหม่ออกมาเรื่อยๆ โดยไม่ซ้ำกัน

 

          พ่อแม่มีลูกหลายคน แม้มีพ่อแม่เดียวกัน เลี้ยงเหมือนกัน กินข้าวหม้อเดียวกัน ให้ทุกอย่างเหมือนกันหมด แต่ไม่สามารถให้ลูกมีนิสัยเหมือนกันได้ เพราะแต่ละคนล้วนสั่งสมกรรมดี กรรมชั่วในอดีตมาไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน เนื่องจากกรรมในอดีตทำมาแล้วนับกรรมไม่ถ้วน ดังนั้นเราไม่ควรประมาท เพราะเราไม่รู้ว่าจะมีกรรมชั่วในอดีตตามมาเป็นกรรมบีบคั้น ตัดรอนเราเมื่อไร

 

          กรรมในปัจจุบันส่งผลในปัจจุบันก็มี อุปมาชาวนาปลูกข้าวก่อนเข้าพรรษา ต่อมา ๔เดือน ออกพรรษา ก็เก็บเกี่ยวได้ ปลูกปีนี้ปีนี้ได้กิน กรรมที่ทำในปัจจุบันส่งผลในชาติหน้าก็มี อุปมาชาวสวน ปลูกกล้วยก่อนเข้าพรรษา ต้องรอเวลา ๑ ปี กล้วยจึงออกผลให้เก็บกินได้ ปลูกปีนี้ปีหน้าได้กินกรรมที่ทำในปัจจุบันส่งผลในชาติถัดไปก็มี อุปมาปีนี้ชาวสวนปลูกลำไยปีนี้ ปีหน้าไม่ได้กิน ต้องรอ ๕ ปีไปแล้วจึงค่อยได้กิน

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 Total Execution Time: 0.00072286526362101 Mins