ประเภทการส่งผลของกรรม

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2558

ประเภทการส่งผลของกรรม


เมื่อวิบากกรรมมาส่งผล ส่งผลได้หลากหลายรูปแบบ
๑. กรรมใดกรรมหนึ่งในอดีตชาติมาส่งผล
๒. กรรมในอดีตหลายกรรมหลายชาติ มาส่งผล
๓. กรรมใดกรรมหนึ่งในอดีตชาติมารวมกับกรรมในปัจจุบัน มาส่งผล
๔. กรรมในอดีต หลายกรรมหลายชาติ มารวมกับกรรมในปัจจุบันมาส่งผล
๕. ไม่มีกรรมในอดีต เป็นกรรมในปัจจุบันล้วนๆ มาส่งผล

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00053243239720662 Mins