กรรมในอดีตส่งผลในปัจจุบันชาติ

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2558

กรรมในอดีตส่งผลในปัจจุบันชาติ


          ในอดีตชาติอันยาวนาน หากได้สั่งสมบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการเมื่อบุญได้ช่องก็จะส่งผลให้มีความสุขในปัจจุบันชาติ แต่ถ้าหากบาปจากอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ อบายมุข ๖ ประการ และมิจฉาวณิชชา ๕ ประการ ได้ช่องก็จะส่งผลให้ประสบทุกข์ในปัจจุบันชาติส่วนกรรมดีกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันชาติ ก็จะส่งผลต่อไปในชาติหน้า

บุญในอดีตส่งผลให้มีความสุขในปัจจุบัน มีตัวชี้วัดง่ายๆคือ
๑. รูปสมบัติ
๒. ทรัพย์สมบัติ
๓. คุณสมบัติ

 

บาปในอดีตส่งผลให้ประสบทุกข์ในปัจจุบัน มีตัวชี้วัดคือ
๑. ทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บ
๒. ทุกข์จากปัญหาเศรษฐกิจ
๓. ทุกข์จากปัญหาครอบครัว
๔. ทุกข์จากปัญหาสังคม 

 

๑. หมวดรูปสมบัติ
รูปงามประกอบด้วย หล่อ สวย หน้าตาดี ผิวพรรณดี 
สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ เป็นนางงามระดับชาติ มีผมสลวย เสียงไพเราะ

สรุปกรรมที่ทำให้รูปงาม
๑. รักษาศีลและไม่มักโกรธ
๒. ทำทานด้วยความศรัทธาแล้วอธิษฐานให้รูปงาม
๓. บูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ของหอม
๔. ทำความสะอาดพระพุทธรูปและเสนาสนะในเขตสงฆ์
๕. เฉพาะเสียงไพเราะ เพราะบุญแสดงธรรม และชักชวนคนทำความดี

 

๒. หมวดทรัพย์สมบัติ
รวยประกอบด้วย ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ มีที่ดินสวย มีที่ดินมาก ถูกหวย เป็นมหาเศรษฐีระดับประเทศ
สรุปกรรมที่ทำให้รวย ทำทานเต็มกำลัง ทำอย่างง่ายๆ ทำต่อเนื่อง ทำทันที ทำถูกเนื้อนาบุญ

 

๓. หมวดคุณสมบัติ
มีปัญญามาก ฉลาด เรียนเก่ง
สรุปกรรมที่ทำให้มีปัญญามาก
๑. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
๒. มีนิสัยใฝ่การศึกษา 
๓. ชอบให้วิทยาทาน
๔. คบบัณฑิต
๕. ชอบทำสมาธิ
๖. ไม่พูดเท็จ

 

๑. ทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บ
โรคมะเร็ง๑ ประกอบด้วยมะเร็งสมอง มะเร็งโพรงจมูก มะเร็งช่องปาก มะเร็งกราม
 มะเร็งฟัน มะเร็งโคนลิ้น มะเร็งคอ มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งต่อมไทรอยด์
 มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางเดินถุงน้ำดี มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะ และมะเร็งลำไส้ใหญ่

โรคมะเร็ง ๒ ประกอบด้วย มะเร็งตับ มะเร็งช่องท้อง มะเร็งไต มะเร็งหัวเข่า
 มะเร็งมดลูก/ปากมดลูก มะเร็งลูกอัณฑะ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 มะเร็งกระดูก มะเร็งผิวหนัง มะเร็งเม็ดเลือด และมะเร็งเม็ดเลือดขาว

สรุปกรรมที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
๑.  ผิดศีล ๕
๒.  กรรมมักโกรธ ผูกโกรธ อาฆาต พยาบาท

 

๒. ทุกข์จากปัญหาเศรษฐกิจ
ปัญหาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจประสบปัญหา ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ 
ประสบปัญหาก่อนงานเสร็จ ทำงานแบบกงสีได้รับเงินเดือนบางส่วน เป็นคนรับใช้เกิดในตระกูลชั้นล่าง
และมีชีวิตลำบากยากจน

 

๓. ทุกข์จากปัญหาครอบครัว
กำพร้า/พลัดพราก

 

๔. ทุกข์จากปัญหาสังคม
เพศไม่บริสุทธิ์ ประกอบด้วย เป็นกระเทย , เกย์Q ,เกย์ K , ทอม, ดี้และเสือใบ
เพศไม่บริสุทธิ์ หมายถึง ผู้ชายรักผู้ชาย ผู้หญิงรักผู้หญิง เกิดจากวิบากกรรมกาเมทั้งชาติที่เกิดเป็นผู้ชาย 
และชาติที่เกิดเป็นผู้หญิงหลายๆชาติมารวมส่งผล

 

  • กระเทย เกิดจาก การผิดศีลกาเมฯ ในชาติที่เป็นผู้หญิงมากกว่าชาติที่เป็นผู้ชาย และวิบากกรรมนั้นยังหนักอยู่
  • เกย์ Q เกิดจากการผิดศีลกาเมฯ ในชาติที่เป็นผู้หญิงมากกว่าชาติที่เป็นผู้ชาย และวิบากกรรมนั้นเบาบางลงแล้ว
  • เกย์ K  เกิดจากการผิดศีลกาเมฯในชาติที่เป็นผู้ชายมากกว่าชาติที่เป็นผู้หญิงนิดหนึ่ง และวิบากกรรมนั้นเบาบางลงแล้ว
  • ทอม เกิดจากการผิดศีลกาเมฯ ในชาติที่เกิดเป็นผู้ชายมากกว่าชาติที่เกิดเป็นผู้หญิง และวิบากกรรมนั้นยังหนักอยู่ 
  • ดี้  เกิดจากการผิดศีลกาเมฯ ในชาติที่เกิดเป็นผู้หญิงมากกว่าชาติที่เกิดเป็นผู้ชายนิดหนึ่งและวิบากกรรมนั้นเบาบางลงแล้ว
  • เสือใบ (โบท)  เกิดจากการผิดศีลกาเมฯ ในชาติที่เกิดเป็นผู้หญิงเท่ากับชาติที่เกิดเป็นผู้ชาย และวิบากกรรมนั้นเบาบางลงแล้ว

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 Total Execution Time: 0.0004822850227356 Mins