การเสวยกามคุณของเทวดาทั้ง ๖ ชั้น

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2558

การเสวยกามคุณของเทวดาทั้ง ๖ ชั้น


เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาและดาวดึงส์    ประพฤติเป็นไปทำนองเดียวกับมนุษย์
เทวดาชั้นยามา    ใช้การจุมพิตและสัมผัสกอดรัดร่างกายซึ่งกันและกัน
เทวดาชั้นดุสิต    ใช้มือต่อมือสัมผัสกันก็สำเร็จกิจ
เทวดาชั้นนิมานรดี    ใช้แลดู และยิ้มให้กันและกัน
เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี    ใช้สายตาจ้องดูกันก็สำเร็จกิจ        

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00066678126653035 Mins