เตรียมจัดสัปดาห์อาสาฬหบูชา

วันที่ 16 กค. พ.ศ.2548

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการเตรียมจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2548 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2548 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
 Total Execution Time: 0.00080073277155558 Mins