นิทานอีสป เรื่อง ชายตัดไม้กับเทพารักษ์ 

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2558

 

นิทานอีสป เรื่อง ชายตัดไม้กับเทพารักษ์ 

ทิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความซื่อสัตย์ย่อมนำความเจริญมาให้

 

 Total Execution Time: 0.00051414966583252 Mins