สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2558

สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์


    ชีวิตมนุษย์ มีทั้งสุขและทุกข์ แต่สุขน้อยกว่าชาวสวรรค์ ทุกข์น้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานเปรต อสุรกาย และสัตว์นรก

 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 

 Total Execution Time: 0.00052520036697388 Mins