ความทุกข์ทางกายภาพของสัตว์เดรัจฉาน

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2558

ความทุกข์ทางกายภาพของสัตว์เดรัจฉาน


สัตว์เดรัจฉาน ต้องประสบทุกข์ทางกายภาพ อย่างน้อย 3 ประการเป็นประจำ
1. หิว กระหาย
2. หนาว ร้อน
3. หวาดระแวงภัยจากการถูกล่าเป็นอาหาร สัตว์ที่อ่อนแอกว่าก็ถูกจับกิน เพราะไม่มีกฏหมาย กติกาเหมือนสังคมมนุษย์

สาเหตุการตาย
1. สิ้นอายุขัย แก่ตาย
2. ตายก่อนวัย ด้วยวิบากกรรม ปาณาติบาตของตัวเอง

 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 

 Total Execution Time: 0.00078816413879395 Mins