ชีวิตเปรต

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2558

ชีวิตเปรต


ความหมาย
เปรต หมายถึง สัตว์ที่มีฐานะห่างจากความสุขทั้งหลาย

 

สภาพความเป็นอยู่ของเปรต
             เปรตมีชีวิตอยู่เพื่อเสวยทุกข์ อันเกิดจากบาปอกุศลที่ตนเองทำผิดพลาดเอาไว้
            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาชีวิตของเปรตเอาไว้ว่า เหมือนบุรุษผู้ที่มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผา
ครอบงำ เหน็ดเหนื่อย สะทกสะท้าน หิวกระหาย เดินมุ่งไปยังต้นไม้ เข้าไปนั่งหรือนอนที่ใต้ต้นไม้ มีพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ ขรุขระ มีใบอ่อน ใบแก่ มีเงาโปร่ง ร้อนระอุด้วยเปลวแดดแผดเผา เสวยทุกขเวทนา

 

ประเภทของเปรต
              เปรตแบ่งได้หลายตระกูล แต่ที่รับบุญที่หมู่ญาติอุทิศไปให้ได้ มีแต่ปรทัตตุปชีวิกเปรตจำพวกเดียวเพราะมีที่อยู่ในโลก

 

สถานที่อยู่ของเปรต
1. ในโลกมนุษย์
2. เขาตรีกูฏ อยู่ที่รอยต่อขอบเชิงเขาด้านนอก

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

    

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00070368051528931 Mins