อารมณ์ของเจ้าหน้าที่ในยมโลก

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2558

อารมณ์ของเจ้าหน้าที่ในยมโลก


1. เมามันกับการทำหน้าที่ทรมานสัตว์นรก แสดงว่าบาปยังหนาแน่นอยู่ยังต้องทำหน้าที่อีกยาวนาน
2. เฉยๆ ทำตามหน้าที่ แสดงว่าบาปเจือจางลงแล้ว
3. เบื่อจากการทรมานสัตว์นรก แสดงว่าบาปใกล้จะหมดแล้ว อีกไม่นานจะพ้นกะได้กลับไปพักบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 Total Execution Time: 0.00055673122406006 Mins