การบริหารเวลา

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2558

การบริหารเวลา


           ข้ออ้างที่มักจะได้ยินได้ฟังเสมอคือ ไม่มีเวลา สมมติว่า เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ก่อนจะสิ้นลมหายใจ 5 นาที คิดทบทวนไปในอดีตว่า ได้ทำอะไรไว้บ้าง ที่เกิดมาในชาตินี้คุ้มค่า ลองเขียนไว้สัก 3 ข้อ เริ่มทำตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเมื่อถึงวาระสุดท้ายอย่างไรก็ต้องได้ สิ่งที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 


         แต่ถ้าไม่เคยคิดเลยว่า เกิดมาชาตินี้จะเอาอะไรติดตัวไปบ้าง เมื่อถึงวาระสุดท้ายก็คงมีแต่ความเสียดาย 
ว่าเกิดมาชาตินี้ไม่ได้อะไร หายใจฟรีๆ นอกจากบุญ และนิสัยดีๆ ที่จะนำติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแล้ว 
อีกประการหนึ่งที่จะทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่า ชีวิตของเราจะปลอดภัยในวัฏสงสาร คือมีสายบุญกับครูบาอาจารย์ที่มีบุญมากๆ

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00099186897277832 Mins