ตั้งสติ...ก่อนรักเกิด

วันที่ 27 พย. พ.ศ.2558

ตั้งสติ...ก่อนรักเกิด


          ความรักทำให้คนตาบอด หลายคนคิดเช่นนั้นเพราะคนส่วนใหญ่เวลากำลังรักจะมองคนรักในด้านเดียวว่าเขาดี และมองข้ามข้อบกพร่องไปว่า เราก็มีข้อเสีย แล้วเขาก็มีข้อเสียเช่นกัน คนเราถ้ารักกันแล้วตกลงปลงใจแต่งงานกันไป เมื่อเวลาผ่านไปนิสัยทั้งของเขาและของเราก็จะปรากฏออกมาชัดทั้งในด้านดีและด้านเสีย ทำให้บางคู่มีชีวิตแต่งงานที่ล้มเหลวจนต้องแยกจากกันไป ในที่สุด นั่นคือประเด็นที่เราต้องให้ความสำคัญ

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " The Lover รักเป็นจะเห็นใจ "

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 

    

 Total Execution Time: 0.00075563192367554 Mins