มีศรัทธาเสมอกัน

วันที่ 30 พย. พ.ศ.2558

มีศรัทธาเสมอกัน


       มีความศรัทธาเสมอกันในพระพุทธศาสนา คือรักบุญกลัวบาปเหมือนกัน ถ้าคนหนึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่อีกคนหนึ่งไม่ศรัทธาก็เกิดปัญหา เช่น อีกคนจะไปวัดทำบุญทำทาน แต่อีกคนจะไปบ่อนเข้าผับเที่ยวคาราโอเกะ มันก็ไปด้วยกันลำบาก ดังนั้น คู่ชีวิตจะอยู่ร่วมกันได้ดีจึงต้องมีศรัทธาเสมอกัน ในทางโลกคือมีความเห็นในเรื่องต่างๆใกล้เคียงกัน เช่นมีทัศนคติต่อระบอบการปกครองประเทศที่คล้ายกัน

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " The Lover รักเป็นจะเห็นใจ "

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 

 

 Total Execution Time: 0.00059059858322144 Mins