ศีลเสมอกัน

วันที่ 30 พย. พ.ศ.2558

ศีลเสมอกัน


             คู่ชีวิตจะอยู่ร่วมกันได้ดีต้องมีศีลเสมอกัน ถ้าคนหนึ่งรักษาศีล  อีกคนบี้มดตบยุงลุยแหลก ก็จะทำให้เกิดความอึดอัดในการอยู่ร่วมกันไม่เฉพาะศีล 5 ศีล 8 เท่านั้นแต่รวมถึงกิริยามารยาทต่างๆด้วย ถ้าได้รับการฝึกมาดีเสมอกันอยู่ด้วยกันแล้วก็จะเกิดความสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย


      ตอนคบหากันใหม่ๆ เราอาจจะดูแต่หน้าตาว่า สวยหล่อดีจึงชื่นชอบแล้วแต่งงานกัน แต่พพออยู่ด้วยกัน
ไปแล้ว ต่างฝ่ายมีมารยาทไม่เสมอกัน คนหนึ่งถูกอบรมมาดีมีมารยาทดี อีกคนหนึ่งเอะอะโวยวาย บางครั้งเผลอพูดจาหยาบคาย พอผ่านไประยะหนึ่ง เมื่อมายาความหล่อสวยเริ่มจางลง ก็เริ่มอึดอัดอยู่ด้วยกันได้ไม่นาน เพราะฉะนั้น ศีลและจรรยาของคู่ชีวิตต้องเสมอกันด้วย 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " The Lover รักเป็นจะเห็นใจ "

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 Total Execution Time: 0.0006303350130717 Mins