มีความเสียสละเสมอกัน

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2558

มีความเสียสละเสมอกัน


         จาคะคือ มีความเสียสละเสมอกัน คู่ชีวิตต้องใจกว้างและใจบุญเหมือนกัน ไม่ใช่คนหนึ่งใจบุญ แต่อีกคนหนึ่งขี้เหนียว ฝ่ายหนึ่งจะทำบุญก็ต้องแอบทำ เห็นใครลำบากมาอยากช่วยก็ต้องไม่ให้อีกฝ่ายรู้ อย่างนี้จะเกิดความอึดอัดใจตามมา คู่ชีวิตที่จะอยู่ร่วมกัน ได้ดีต้องมีน้ำใจ มีจิตใจที่กว้างพอๆกัน

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " The Lover รักเป็นจะเห็นใจ "

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 Total Execution Time: 0.00085603396097819 Mins