ฝึกสอนลูกหลานให้เป็นคนมีเหตุผลในการดำรงชีวิต

วันที่ 04 ธค. พ.ศ.2558

ฝึกสอนลูกหลานให้เป็นคนมีเหตุผลในการดำรงชีวิต


        สำคัญที่สุดคือคือพ่อแม่ต้องมีเหตุผลก่อน ถ้าเราอยากให้ลูกเราเป็นคนมีเหตุผล แต่เราเป็นคนเจ้าอารมณ์ ทั้งดุด่าทั้งลงไม้เรียวกับลูก แล้วเขาจะเติบโตมาเป็นคนมีเหตุผลได้อย่างไร ลูกจะกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ เพราะได้รับอิทธิพลมาจากพ่อแม่โดยตรง เพราะฉะนั้น ถ้าพ่อแม่ต้องการให้ลูกเป็นอย่างไรตนเองต้องฝึกเป็นอย่างนั้นก่อน โดยมีหลักง่ายๆว่า เวลาที่เราโกรธเพราะรู้สึกว่าลูกทำอะไรบางอย่างขัดใจเรา อย่าพูดสอนลูกในขณะนั้นทันที เพราะตอนนั้นเราจะมีอารมณ์เจือปนแล้วลูกก็จะสัมผัสได้ว่า พ่อแม่กำลังโกรธเขาอยู่ เขาอาจจะไม่กล้าเถียง แต่เขาจะไม่มีสมาธิฟังสิ่งที่พ่อแม่กำลังพูดสอน เพราะเขามัวแต่พะวงอารมณ์ของพ่อแม่
    


    พ่อแม่ควรรอให้ความรู้สึกโกรธของตนเองคลายลงแล้วจึงอบรมสั่งสอนลูกถึงความผิดที่ลูกได้ทำ พูดสื่อสารกับลูกออกไปด้วยความรัก ความปราถนาดี และเลือกคำพูดที่ผ่านการไตร่ตรองมาแล้วอย่างดี พ่อแม่ที่กำลังโกรธคิดว่าลูกทำผิดแล้วจะสั่งสอนเขาทันที จริงๆ แล้วเป็นการสนองอารมณ์โกรธของพ่อแม่ให้ตนเองได้ระบายมากกว่า เพราะฉะนั้น เมื่อใดที่กำลังมีอารมณ์ โกรธให้เราเก็บไว้ก่อน รอให้อารมณ์โกรธจางลง แล้วจึงพูดสอนโดยการชี้แจงเหตุผลให้ลูกฟัง ถ้าลูกมีคำถาม พ่อแม่ควรฝึกฝนตนเองให้ตอบคำถามลูกให้ได้ ไม่ใช่พอตอบไม่ได้ก็หันไปดุด่าลูกว่า อย่าพูดมากให้ทำตามก็พออย่างนี้ไทม่ถูกต้อง ถ้าต้องการให้ลูกมีเหตุผล แต่ตนเองยังหาเหตุผล มาตอบคำถามลูกไม่ได้  การสอนนี้ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

 

    ถ้าพ่อแม่ต้องการให้ลูกเป็นคนมีเหตุผล พ่อแม่ก็ควรตรึกตรองคำถามที่ลูกอาจจะสงสัยก่อน แต่ถ้าลูกถามเรื่องที่ เรานึกไม่ถึงและยังหาคำตอบไม่ได้ ก็อย่าไปนึกเสียหน้า แต่ให้บอกลูกไปตามตรงว่า คำถามนี้ลึกซึ้งมาก พ่อแม่ขอเวลาไปหาคำตอบก่อน พอได้คำตอบแล้วจะมาตอบลูกทันทีผู้ที่ตอบคำถามได้ทุกเรื่องมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น เพราะทรงมีพระสัพพัญญุตญาณแทงตลอดในสรรพสิ่งทั้งปวง เราเป็นพ่อแม่มีหัวใจขยายกว้างเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความเมตตาต่อลูก พอลูกถามอะไรที่เรายังตอบไม่ได้ก็อาจดึงลูกเข้ามากอดแล้วบอกไปว่า พ่อแม่ขอไปหาข้อมูลก่อน พอได้ข้อมูลแล้ว จะรีบมาตอบลูกทันที ลูกก็จะรู้สึกว่า พ่อแม่รักและใส่ใจเขา หัวใจลูกก็จะอิ่มเอิบท่วมท้นไปด้วยความรักและความปราถนาดีของพ่อแม่ 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " The Lover รักเป็นจะเห็นใจ "

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 Total Execution Time: 0.00051399866739909 Mins