ว่ากันว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ใช้อารมณ์มากกว่าผู้ชาย

วันที่ 04 ธค. พ.ศ.2558

ว่ากันว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ใช้อารมณ์มากกว่าผู้ชาย

 

        ผู้หญิงเป็นเพศที่ใช้อารมณ์มากกว่าผู้ชาย เพราะมีธรรมชาติของสรีระไม่เหมือนกัน โดยธรรมชาติในแต่ละเดือนของผู้หญิง จะมีจังหวะขึ้นๆลงๆ เพราะฉะนั้น ผลของสรีระที่บีบคั้นนี้เอง ทำให้เกิดอารมณ์แปรปรวนได้สูงกว่าผู้ชาย ในขณะเดียวกันสรีระของผู้หญิงก็มีจุดแข็งหลายอย่างเช่นผู้หญิงสามารถทำงานที่มีความยืดเยื้อและใช้ความอดทนอย่างต่อเนื่องได้ดีกว่าผู้ชาย ในขณะที่ผู้ชายถนัดงานหนักๆ ลุยๆ มากกว่าผู้หญิง 

 

    ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เราสามารถลิขิตชีวิตตนเองได้ สรีระเป็นเพียงส่วนประกอบ แต่เราเลือกได้ว่าจะดำเนินชีวิตด้วยวิถีแบบใดคือเป็นคนมีเหตุผล หรือปล่อยไปตามอารมณ์ ประเดี๋ยวน้อยใจ ประเดี๋ยวหัวเราะ ประเดี๋ยวร้องไห้ จุกจิกใจอย่างนั้นหรือไม่ สุดท้ายเราคือผู้ลิขิตชีวิตตนเอง

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " The Lover รักเป็นจะเห็นใจ "

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 Total Execution Time: 0.0006809671719869 Mins