ครองเรือนด้วยสมองครองรักด้วยหัวใจ

วันที่ 04 ธค. พ.ศ.2558

ครองเรือนด้วยสมองครองรักด้วยหัวใจ

 

       การเลือกคนดีมาเป็นคู่ชีวิตมีความสำคัญต่ออนาคตการครองเรือนมาก บางคนคิดว่า เลือกคนที่รักกันก็เพียงพอแล้ว แต่บางคนคิดว่า แค่รักกันยังไม่พอ แต่จะต้องคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจด้วย ถ้าเลือกคนรวย เขาจะได้เลี้ยงดูเราให้สบายไปตลอดชีวิต


       แต่ในความเป็นจริงแล้วการที่คู่ชีวิตจะครองรักกันได้ยั่งยืนนั้น จำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการเผชิญปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเงิน ดังนั้นการวางแผนการเงินก่อนแต่งงานจึงมีความสำคัญมาก

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " The Lover รักเป็นจะเห็นใจ "

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 Total Execution Time: 0.0012724002202352 Mins