ไม่มีสูตรตายตัวในการจัดสรรเงินภายในครอบครัว

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2558

ไม่มีสูตรตายตัวในการจัดสรรเงินภายในครอบครัว

 

        มีหลักการจัดสรรเงินกว้างๆ ว่าให้แบ่งเงินเป็นส่วนๆ ด้วยความพอดีกับรายได้และรายจ่ายของแต่ละคนและด้วยความยินยอมพร้อมใจของคู่ชีวิต สมมติว่า เรานำเงินไปลงส่วนกลางมาก แล้วแบ่งไว้ใช้ส่วนตัวน้อยเกินไป ถึงคราวเราอาจจะต้องหยิบยืมเงินส่วนกลางมาใช้ส่วนตัว เกิดการเกี่ยงงอนกัน ระแวงกันในที่สุดก็จะเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันตามมา โดยสรุปวิธีที่เราจะพิจารณาคู่รักว่า เขามีนิสัยการเงินอย่างไร ก็จะต้องพิจารณาด้วยว่า เขาใช้เงินเป็นหรือไม่เขามีนิสัยใช้เงินเกินตัวหรือไม่ และเขาวางแผนการเงินหรือไม่ที่สำคัญเขายุ่งเกี่ยวกับอบายมุขหรือไม่ เมื่อจะแต่งงานกันแล้ว ต้องตกลงกันให้ชัดเจนก่อนว่าจะมีการจัดสรรรายได้ร่วมกันโดยแบ่งออกเป็น 3 งบ คือ เงินคุณ เงินฉันและเงินเรา ในการใช้เงินกองกลางทั้งคู่ต้องปรึกษากันก่อน 
 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " The Lover รักเป็นจะเห็นใจ "

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 Total Execution Time: 0.00080188115437826 Mins