มุ่งเน้นไปให้ถึงชาติหน้า

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2558

มุ่งเน้นไปให้ถึงชาติหน้า

       พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า พอตั้งตัวได้อย่าคิดให้ตนเองมีความสุขแค่ในชาตินี้เท่านั้นแต่ให้เรามุ่งเน้นไปให้ถึงชาติหน้าด้วยหลักปฏิบัติ 4 ข้อ คือ

ข้อที่ 1 ควรเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ข้อที่ 2 ควรเป็นผู้มีศีลอย่างน้อย ศีล 5
ข้อที่ 3 ควรเป็นผู้มีจาคะ คือมีความเสียสละมีน้ำใจโอบอ้อมอารี
ข้อที่ 4 ควรเป็นผู้มีปัญญา เห็นสิ่งใดแล้วรู้ทั้งเหตุทั้งผล ทั้งอดีต ทั้งปัจจุบัน และอนาคต โดยมีธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประทีปส่องนำทาง

 

       พอปฏิบัติได้ 4 ข้ออย่างนี้แล้ว เราก็จะได้สั่งสมบุญเป็นเสบียงติดตัวไปชาติหน้าด้วย เมื่อเราเลือกคู่ครองจึงควรเลือกให้ได้ คนที่มีลักษณะครบทั้ง 3 หมวด แล้วการเงินของเราจะไม่มีปัญหาเลย ชีวิตครองเรือนจะราบรื่น มีแต่จะดีขึ้นๆ ทั้งชาตินี้และชาติหน้าส่วนคนที่แต่งงานแล้ว ปรับเปลี่ยนคู่ครองไม่ได้แล้วทั้งสองฝ่ายก็ควรปรับเข้าหากัน และชวนกันเข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรม แล้วดำเนินชีวิตตามแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้อย่างนี้ เราก็จะผ่านพ้นวิกฤติการเงินในชีวิตการครองเรือนไปได้ และมีแต่ความสมบูรณ์พูนสุขทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าทรัพยากรของโลกมีจำกัด ดังนั้นเราจะหาเงินได้มากหรือน้อย การวางแผนจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อเราจะสามารถใช้ทรัพยากรได้ อย่างมีคุณค่า สมดังคำกล่าวครูบาอาจารย์ว่า ใช้น้ำมากก็เป็นหนี้น้ำ ใช้ไฟมากก็เป็นหนี้ไฟ เพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนการเงินดี ก็จะได้ไม่ต้องเป็นหนี้ใครนั่นเอง

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " The Lover รักเป็นจะเห็นใจ "

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00067689816157023 Mins