ตกทุกข์ก็สุขได้

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2559

ตกทุกข์ก็สุขได้

ปญฺญาสหิโต นโร อิธ    ทุกฺเข  สุขานิ  วินฺทติ
คนมีปัญญา เมื่อถึงคราวตกทุกข์ ก็ยังหาสุขได้
(ขุ. ชา. ๒๗/๒๔๔๔/ ๕๓๔)

                 คนไม่มีปัญญาแม้มีสุขก็ยังหาเรื่องทุกข์คนมีปัญญา แม้ตกทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สุข-ทุกข์ เป็นของสาธารณะอยู่ที่ใครจะไขว่คว้าอะไรไม่รู้จักอยู่ไม่รู้จักคิด ไม่รู้จักปรับใจ ก็ทุกข์ตลอดรู้จักอยู่ รู้จักคิด รู้จักปรับใจ ก็สุขได้ทันทีคนมีปัญญาจึงควรเลือกสุขมากกว่าเลือกทุกข์ เลือกความสว่างมากกว่าเลือกความมืดแม้ถึงคราวตกอับไร้ลาภยศเราก็มีสุขแบบคนธรรมดาได้ถ้าเราคิดได้ ให้กำลังใจตัวเองได้บางทีเราอาจจะมีความสุขกว่าตอนมีอะไรๆมากมายก็ได้แต่อย่ารอให้เกิดวันนั้นเลยสุขทุกที่ สุขวันนี้ สุขทันทีกันดีกว่า

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0021799842516581 Mins