คนที่ควรจับผิด

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2559

คนที่ควรจับผิด

สุทสฺส  วชฺชมญฺเญสํ    อตฺตโน  ปน  ทุทฺทสํ
โทษคนอื่น เห็นง่าย แต่โทษตนเองเห็นยาก
(ขุ.ธ. ๒๕/๒๘/๔๘)

                คนเรามักมีนิสัยชอบจับผิดคนอื่นเห็นความผิดผู้อื่นเป็นเรื่องน่าจับจ้องยิ่งจับผิดได้มาก ตนเองจะดูดีขึ้นมากยิ่งจับผิดได้บ่อย ตนเองจะดูฉลาดหลักแหลมอันที่จริงความผิดของเขา ไม่ใช่ความดีของเราความผิดของเขากับความดีของเรา มันคนละส่วนกันมองข้อบกพร่องตนเองด้วยใจเป็นกลางแม้เป็นสิ่งทำได้ยากกว่าแต่ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้มากกว่า โดยนำข้อบกพร่องมาพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตนตนเองจึงมีพัฒนาการตลอดตนเองจึงดีขึ้น เพราะจับผิดตนเอง แก้ไขตนเองไม่ใช่ดีขึ้นเพราะไปจับผิดใคร ใส่ร้ายใครคนที่ควรจับผิดมากที่สุด ก็คือตัวของเรานั่นเอง

 

-----------------------------------------------------------
" หนังสือส่องธรรม ล้ำภาษิต "
พระครูสมุห์ณรงค์  ทนฺตจิตฺโต

 Total Execution Time: 0.00079260269800822 Mins