พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2559

พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

           พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง คือพินัยกรรมแบบเป็นทางการ โดยผู้ประสงค์จะทำพินัยกรรม จะต้องเดินทางไปที่ว่าการอำเภอเพื่อแจ้งต่อนายอำเภอให้รับทราบให้ถ้อยคำกับนายอำเภอโดยแจ้งรายละเอียดว่า เราต้องการมอบทรัพย์มรดกให้กับผู้ใด นายอำเภอจะจดถ้อยคำของเราและร่างเป็นบันทึกขึ้นมา แล้วอ่านทวนถ้อยคำนั้นให้เราฟังเพื่อทบทวนว่า สิ่งที่เราตกลงกันนั้นเป็นถ้อยคำที่ถูกต้อง หลังจากนั้นนายอำเภอจะลงลายมือชื่อกำกับ และมีตราประทับลงบนพินัยกรรมนั้นซึ่งต้องมีพยานด้วย


           โดยในระหว่างการให้ถ้อยคำนั้น จะต้องมีพยานรับฟัง 2 คน ถ้ามีความต้องการจะแก้ไขพินัยกรรมก็ต้องนำพินัยกรรมกลับไปที่อำเภอ และพาพยานไปด้วย ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองใหม่ และนายอำเภอต้องลงลายมือชื่อและมีตราประทับอันใหม่ด้วย

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

" หนังสือ Secret of Love  รักลูกอย่างไรไม่ให้เสียน้ำตา "

โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00051298538843791 Mins