พินัยกรรมแบบเอกสารลับ

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2559

พินัยกรรมแบบเอกสารลับ

         พินัยกรรมแบบเอกสารลับ คือแบบที่ผู้ทำพินัยกรรมไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ถึงรายละเอียดข้างในพินัยกรรมว่า เราจะมอบทรัพย์มรดกให้กับใครบ้าง เราสามารถร่างพินัยกรรมขึ้นมาด้วยตัวเอง หรือมอบให้ผู้อื่นร่างพินัยกรรมขึ้นมาก็ได้ โดยในเอกสารมีรายละเอียดการมอบทรัพย์มรดก มีวัน เดือน ปีที่เราร่างเอกสารนั้นขึ้น ลงลายมือชื่อกำกับไว้ แล้วนำพินัยกรรมนั้นใส่ซองปิดผนึก และลงลายมือชื่อกำกับที่รอยผนึกหน้าซองอีกครั้ง

         จากนั้นนำพินัยกรรมไปแจ้งที่ว่าการอำเภอ เพื่อแสดงต่อนายอำเภอ นายอำเภอจะรับไว้แล้วแสดงตราประทับที่ซองพินัยกรรม ซึ่งจะไม่มีใครได้เห็นเนื้อหาด้านในของพินัยกรรม นอกจากนั้นต้องมีพยาน 2 คน ลงลายมือชื่อกำกับด้วยว่า มีการทำพินัยกรรมนี้เกิดขึ้น และถ้าต้องการเปิดซองเพื่อแก้ไขพินัยกรรม ต้องเริ่มต้นกระบวนการเขียนพินัยกรรมใหม่ทั้งหมดทุกขั้นตอน

-----------------------------------------------------------------------------------------

" หนังสือ Secret of Love  รักลูกอย่างไรไม่ให้เสียน้ำตา "

โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00059320131937663 Mins