ชีวิตภายหลังความตายมีอยู่จริงหรือไม่ ?

วันที่ 07 มีค. พ.ศ.2559

ชีวิตภายหลังความตายมีอยู่จริงหรือไม่? , ตายแล้วไปไหน , ความตาย , ชีวิตหลังความตาย , ปริศนา , ตาย , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , ศาสนาพุทธ

ชีวิตภายหลังความตายมีอยู่จริงหรือไม่?

           เป็นปริศนาที่อยู่ในความสนใจของมนุษย์ทุกชาติ ทุกศาสนามาโดยตลอด นับตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนกระทั่ง ถึงทุกวันนี้  ศ.นพ.เอียน สตีเวนสัน (Ian Stevenson,M.D.)นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  "การกลับชาติมาเกิด" มานานกว่า 47 ปี การศึกษาวิจัยของ ศ.นพ.เอียน สตีเวนสัน ได้พบผู้ที่จำอดีตชาติได้มากกว่า 3,000 ราย

  ผลงานการศึกษาวิจัยของ ศ.นพ.ได้ตีพิมพ์ออกมาเป็นรายงานทางวิชาการในนิตยาสารชั้นนำทางวิทยาศาสตร์ มากกว่า 200 เล่ม จนเป็นที่ยอมรับจากบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก

           เมื่อท่านได้เสียชีวิตลง นสพ.วอชิงตันโพสต์ ของ สหรัสอเมริกา ได้สดุดีว่า "ท่านเป็นบุคคลที่ทำการค้นคว้าหาหลักฐานเกี่ยวกับการจำอดีตชาติได้อย่างมีหลักการ ยากที่จะปฏิเสธได้" คำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับการพิสูจน์ โดยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เหมือนดังคำกล่าว ของ อัลเบิร์ต ไอน์ไตน์ (Albert Einstein) ที่ว่า....

      "The religion of the future will be a cosmic religion. The religion which is based on experience,which refuses dogmatism. If there is any religion that would cope with the scientific needs it will be Buddhism."

            "ศาสนาแห่งอนาคตจะเป็นศาสนาแห่งสากลจักรวาล ศาสนาซึ่งตั้งอยู่บนประสบการณ์ ซึ่งปฏิเสธความเชื่อที่ไร้ ข้อพิสูจน์ หากมีศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่พอจะรับมือกับความต้องการทางวิทยาศาสตร์ได้ศาสนานั้นคือ ศาสนาพุทธ"
          การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตามหน้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ จึงได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นเรื่องจริง ตายแล้วไม่สูญ กรรมดีกรรมชั่ว ที่เราทำไว้ในชาตินี้ ไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ก็ตาม ก็จะตามส่งผลต่อเราในชาติต่อไปด้วย เป็นคำตอบว่า ทำไมคนเราเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะ ตระกูลต่างกัน มีรูปร่างหน้าตา สติปัญญา ต่างกัน ทั้งหมดก็ด้วยผลแห่งกรรมที่เราทำไว้ในอดีตนั่นเอง

 

หลักฐานพิสูจน์ว่าญาณทัสนะจากสมาธิมีจริง

ขนาดของอะตอม 
พุทธศาสตร์ ๑ ใน ๘๒ ล้านส่วนเศษของเมล็ดข้าวสาร
วิทยาศาสตร์ ๑ ใน ๑๐๐ ล้านส่วนของ ๑ เซนติเมตร 
จำนวน Galaxy (จักรวาล)
พุทธศาสตร์ มีมากนับไม่ถ้วน ๑ โลกธาตุขนาดใหญ่ มี ๑ ล้านล้านจักวาล
วิทยาศาสตร์ เท่าที่พบแล้ว ๑ แสนล้าน Galaxy แต่มวลสารยังน้อยไป ๑๐ เท่า กว่าที่ควรมี 

        เล็กสุดอย่างขนาดอะตอม พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงทราบ ใหญ่กว่า Galaxy (จักรวาล ) , Universe (เอกภพ) ,พระองค์ก็ทรงทราบ ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเดาถูก  ในยุค ๒,๐๐๐ กว่าปีก่อน ที่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวหน้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้สิ่งเหล่านี้ได้ก็ด้วยญาณทัสนะจากสมาธิ

 

สรุป การทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกวันจะช่วยให้เรามี

1. สุขภาพแข็งแรง
2. อารมณ์เบิกบานผ่องใส
3. สติปัญญาดี
4. มีความสุขความสำเร็จในชีวิต
5. เป็นทางมาแห่งบุญกุศล (ภาวนามัย เห็นแจ้งโลกและชีวิตตามความเป็นจริง)

 

...........................................................................................................................

 

" หนังสือ ศาสตร์แห่งสมาธิ The Science of Meditation "
โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ M.D., Ph.D

 

 Total Execution Time: 0.00085854927698771 Mins