คนที่ไม่ถูกด่า ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก

วันที่ 22 มีค. พ.ศ.2559

 

คนที่ไม่ถูกด่า ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก

 

พุทธภาษิตสอนใจ 

     ใจนิ่ง

             เวลาคนนินทาด่าว่าเรา จะต่อหน้าหรือลับหลังก็ตาม หากเราทำใจนิ่ง ไม่รับรู้ ปิดประตูใจไม่เอามาคิด ไม่หวั่นไหวใดๆ ใจเราจะมีความสุขมีความสบายใจมาก เพราะไม่มีความเกลียด หรือความอาฆาตอยู่ในใจ และไม่ต้องมีวาจาหยาบคายไว้ตอบโต้ใคร คำด่าคำนินทาของผู้อื่น จักทำอะไรเราไม่ได้เลย หากเราไม่เอามาใส่ใจ หรือเอามาคิด

             พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทำให้เหมือนก้อนหินใหญ่ ที่ไม่หวั่นไหวเพราะแรงลม หรือคิดว่าเหมือนสายลมที่พัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เมื่อลมอ่อนแรงมันก็หยุดไปเอง

          ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็เคยถูกชาวเมืองด่า ด้วยคำหยาบต่างๆ จนพระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปัฏฐาก ขอร้องให้พระพุทธเจ้าเสด็จหนี พระองค์ถามว่าจะหนีไปไหน พระอานนท์ตอบว่า หนีไปในเมืองที่ไม่มีคนด่า หากมีคนด่าอีกละ  ก็หนีอีก พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า อย่าหนีเลย  ที่ที่ไม่มีคนด่าไม่มี และคนที่ไม่ถูกด่าก็ไม่มี

             ดังพุทธพจน์ที่ไว้ว่า “นัตถิ โลเก อนินทิโต แปลว่า คนที่ไม่ถูกด่า ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก” อานนท์ ไม่มีใครด่าเราได้เกิน ๗ วัน

             หากเราทำตามแบบอย่างพระพุทธเจ้าได้ ก็คงมีความสุขดี ใครด่า ใครนินทา เราไม่ตอบโต้ใดๆ นิ่งเฉยๆ เขาอยากด่าก็เรื่องของเขา หากด่าได้ถึง ๗ วัน ก็คงหมดแรงและสลบไป เราห้ามคนอื่นไม่ให้นินทาด่าว่าไม่ได้ ก็ห้ามใจเราไม่ให้คิดและด่าตอบ เท่านี้ชีวิตก็มีความสุขได้
 

 

 

 Total Execution Time: 0.0014455358187358 Mins