มุฑิตาสักการะพระธรรมกิตติวงศ์

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2548

snew190248_1.jpg

......เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9 ราชบัณฑิต ) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ได้มีคณะพระเถรานุเถระ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และศิษยานุศิษย์ จำนวนมากได้เข้าร่วมพิธีมุฑิตาสักการะ แด่พระธรรมกิตติวงศ์ และร่วมพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และมอบของขวัญแก่สามเณร นอกจากนี้ยังได้มอบหนังสือหนังสือพ็อกเก็ตบุคส์ เรื่องประกายความคิด ให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีมุฑิตาสักการะด้วย

หลวงพ่อคูณกลับวัดบ้านไร่

พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เข้าพักรักษารักษาอาการอาพาธด้วยภาวะเลือดออกในมาสมอง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ขณะนี้อาการต่างๆ ดีขึ้น สมรรถภาพของร่างกายกลับใกล้เคียงเดิม คณะแพทย์จึงอนุญาตให้เดินทางกลับวัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมาแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 snew190248_2.jpg

 

องค์กรชาวพุทธคัดค้านร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ

พระเทพวิสุทธิกวี เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ นี้ (14 กุมภาพันธ์ 2548 ) ศูนย์พิทักษ์ฯ จะออกแถลงการณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ และแจกจ่ายไปยังวัดและประชาชนชาวพุทธทั่วประเทศ โดยจะชี้ให้เห็นสร้างความเสียหายอย่างไรต่อพระศาสนา เนื่องจากร่างดังกล่าวกำหนดว่า สามารถนำที่ดินของวัดที่ดินธรณีสงฆ์ไปใช้เพื่อกิจการที่คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย

มจร. เตรียมเปิดวิทยาเขตที่วัดโสธรฯ

พระธรรมสิทธิเวที รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เปิดเผยว่า วัดโสธรฯส่งเสริมและจัดการศึกษาในระดับต่างๆ อย่างกว้างขวาง เปิดสอนนักธรรม-บาลี การศึกษาในระดับสามัญ มัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี ร่วมทังเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาพระสงฆ์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ (มจร.) โดยวัดโสธรฯ ทำการเปิดห้องเรียนจำนวน 2 ห้อง ในแต่ละปีมีพระสงฆ์จากวัดในบริเวณใกล้เคียงให้ความสนใจมาเรียนที่วัดโสธรฯ และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี จนทำให้วัดโสธรฯ มีดำริที่จะจัดตั้ง มจร.วิทยาเขตวัดโสธรฯ ซึ่งตามข้อกำหนดของ มจร.วิทยาเขตวัดโสธรฯ ซึ่งตามข้อกำหนดของ มจร.ว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาเขต จะต้องมีตัวอาคารอย่างเป็นทางการ

 

กรมศาสนาแนะให้ผู้ประสบภัยใช้หลักศาสนาเป็นกำลังใจ

นายปรีชา กันธียะ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยถึงการร่วมมือระหว่างตัวแทน 5 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ – ฮินดู ซิกข์ และมหาวิทยาลัยสยามในการกระตุ้นให้ผุ้ประสบภัยมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตโดยใช้มิติทางศาสนา นอกจากนี้คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ทางกรมการศาสนาและผู้นำศาสนาทุกศาสนามีความเห็นว่าควรจัดงานทำบุญในโอกาสครบ 100 วันในวันที่ 4 เมษายน 2548

 

AIS. บริการดาวน์โหลดหลักธรรมผ่านมือถือ

นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาร เอไอเอส เปิดเผยว่า เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทยและวันสำคัญของโลกสากล โมบายไฟล์เตียมบทกวีในวาระต่างๆ มาให้เลือกดาวน์โหลด เช่นในวันมาฆบูชา มีบริการดาวน์โหลดบทกวีหลักธรรมคำสอนบทกวีเพื่อสันติภาพ ในโอกาสกึ่งทศวรรษการประกาศวัฒนธรรมใฝ่สันติของสหประชาชาติ เทศกาลวันสงกรานต์ ฯลฯ

 

snew190248_3.jpgออมสินมอบหนังสือส่งเสริมศาสนาสู่สังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา ทางธนาคารออมสินได้ทำพิธีมอบหนังสือชุด “ อกฺขาตาโร ตถาคตา 84,000 พระธรรมขันธ์ โดยการจัดทำหนังสือชุดนี้ เป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญด้านการส่งเสริมศาสนาและค่านิยมของคนไทย ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและคุณประโยชน์แก่พุทธศนิกชน รวมทั้งผู้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาเนื้อหาประกอบด้วยคำสอนที่มีความหมาย มีประโยชน์เหมาะสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้เกิดความสงบ ความสุข โดยจัดพิมพ์หนังสือชุดดังกล่าวจำนวน 100,000 ชุด ชุดละ 3 เล่ม

 

สำนักนายกฯร่วมหารือสำนักพุทธแก้ไขงบฯรร.พระปริยัติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบราชการประจำสำนักนายกรัฐมน ตรี ได้ร่วมหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)ในประเด็นการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พบว่า พระสงฆ์ได้รับความเดือดร้อนจากงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน และงบประมาณที่ส่งมาให้โรงเรียนพระปริยัติล่าช้า นอกจากนี้ทาง พศ.จึงขอให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ช่วยประสานไปยังรมว.ศึกษาธิการให้ลงนามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 2547 ฉบับแก้ไขใหม่ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงาน ในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีความคล่องตัวสูง

สังฆราชประทาน 2.5 พันสกุล

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ อาคารวชิรญาณสามัคคีพยาบาล ชั้น 6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อรับการประทานชื่อสกุล จำนวน 2,500 ชื่อสกุล ที่ผ่านการอธิษฐานจิตจากสมเด็จพระสังฆราช เพื่อนำมาให้กับประชาชนที่ต้องการชื่อสกุล ได้มีโอกาสจองในงานกาชาดประจำปี 2548 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม -7 เมษายนนี้

ี้


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00053346554438273 Mins