กัลยาณมิตรและสาธุชนร่วมพิธีมาฆบูชาที่วัดพระธรรมกาย

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2548

snew260248.jpg

......ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันพุธที 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกายได้จัดพิธีเวียนประทักษิณ และจุดโคมมาฆประทีป เนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณมหาธรรมกายเจดีย์ นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที 23 ณ สภาธรรมกายสากล โดยมีพระภิกษุ สามเณร กัลยาณมิตร และสาธุชน มาร่วมงานหลายหมื่นคน

 

คุณหญิงทิพาวดี เปิดงานเทศกาลวันมาฆบูชา

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันที่ผ่านมา ที มณฑลพิธีท้องสนามหลวง คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2548 ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ โดยมีกิจกรรมและนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะและการตอบปัญหาธรรมะ

 

กรมการศาสนาทุ่มงบ 1.9 ล้านบาทจัดงานมาฆบูชา

นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยถึงกรณีการใช้งบประมาณการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชาที่ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า งบประมาณในโครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 1,925,000 บาท แบ่งเป็นสวนกลาง 800,000 บาท และส่วนภูมิภาค 1,125,000 บาท โดยกรมการศาสนาจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดละ 15,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม และจัดกิจกรรมนิทรรศการต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาโดยหลังจากจบโครงการฯ กรมการศาสนาและสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดจะมีการติดตามประเมินผลด้วย ค่าว่าจะทำให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

 

รามคำแหงเผยแผ่ธรรมผ่านไอที

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเชิญจัดรายการธรรมทางไอทีทางเว็ปไซต์ที่ www.e-ru.tv เวลา 10.00-10.15 น. วันจันทร์- ศุกร์ และเว็ปข้อมูลธรรมที่ www.budd hamm. net สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือ มีปัญหาทางธรรมติดต่อได้ที่ โทร.02-932-1167 กด 1 http://parliament.go.th/ bud-com/index.html เว็ปไซต์รัฐสภา

 

 

นักวิชาการแนะรัฐบาลนำธรรมสอดแทรกกิจกรรมเด็ก

นักวิชาการแนะใช้พุทธวิธีเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กและวัยรุ่นยุคไอที พร้อมฝากรัฐบาลทักษิณ 2 นำพุทธธรรมสอดแทรกกิจกรรมของรัฐบาล ทั้งศูนย์เด็กเล็ก ชุดของขวัญวันเด็กแรกเกิดและอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ย้ำปัญหาเด็กเกิดจากสังคมสภาพแวดล้อมที่ผู้ใหญ่สร้าง หากไม่มีการแก้ไขรับมือ เด็กในอนาคตไอคิวจะต่ำลงและมีปัญหา ยุวอาชญากรรมมากขึ้น

 

หลวงตามหาบัว ชี้ห้ามพระเข้าป่า กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำลายศาสนา

ที่วัดป่าบ้านตาด พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด อ . เมือง จ. อุดรธานี เทศนาอบรมฆราวาสให้ลูกศิษย์ 300-400 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และนำเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ว่า เมื่อลูกศิษย์อ่านข่าวจากสื่อให้ฟังเรื่องห้ามพระเข้าป่าต้องขออนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกับรัฐบาลร่างกฎหมายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ให้เอาทรัพย์สินของธรณีสงฆ์โดยไม่ต้องสนใจว่า มหาเถรสมาคม ( มส.) จะเห็นด้วยหรือไม่นั้น ทำให้รู้สึกว่าเวลานี้ศาสนากำลังถูกเหยียบทำลาย

 

รมว . ทรัพยากรธรรมชาติฯ ยันไม่ออกกฎห้ามพระเข้าป่า

ที่ผ่านมา นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ทส.) กล่าวว่า ได้ลงนามในคำสั่ง 2 ฉบับ คือประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ระดับจังหวัด และในระดับอำเภอ และกิ่งอำเภอ รวมทั้งประกาศนโยบายและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ประกาศที่ออกมานั้น เนื้อหาหลักต้องการให้สำนักสงฆ์หรือพระช่วยกันดูแลรักษาป่าแต่เกิดความสับสนว่า เป็นการห้ามพระเข้าไปธุดงค์ในป่าสงวนแห่งชาติ หากพระจะเข้าธุดงค์จะต้องขอใบอนุญาต

 

เจ้าคณะหนเหนือ และเจ้าคณะภาค 4 สั่งดำเนินการเด็ดขาด

นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม ( มส.) กรณีรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ก่อเหตุกระทำอนาจารสีกาสาวในกุฏิ ว่า ได้รายงานเหตุที่เกิดขึ้นในที่ประชุม มส. รับทราบ พร้อมทั้งกราบเรียนต่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระสังฆราชว่า กรณีที่จังหวัดนครสวรรค์จะเรียบร้อยด้วยดีในเวลาอันรวดเร็ว เป็นความอนุเคราะห์อย่างสูงยิ่งของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะหนเหนือ กับพระวิสุทธาธิบดี เจ้าคณะภาค 4 ที่สั่งการให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว เพราะถ้าปล่อยไว้ไม่รีบดำเนินการ จะต้องเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสาธุชนที่จะมองว่าคณะสงฆ์ ปล่อยปละละเลยหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางเข้าข้างพระสงฆ์ด้วยกัน

 

พศ . หนุนห้ามขายหวยใกล้วัด

น . พ. จักธรรม ธรรมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ( พศ.) ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ( ครม.) คณะที่ 7 มีมติเสนอครม. ขอความร่วมมือให้กระทรวงศึกษาธิการ ( ศธ.) และคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ( มส.) กวดขันไม่ให้มีการขายหวยบนดิน และ ล็อตเตอร์รี่ ในระยะ 500 เมตรจากวัดและโรงเรียนว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งกับมตินี้แต่อำนาจของวัดนั้นคงไม่สามารถเข้าไปควบคุมไม่ให้มีการขายหวยที่อยู่นอกวัดได้ คงจะต้องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มส. เคยพูดในประเด็นนี้ก่อนหน้านี้แล้วที่ไม่อยากให้มีการขายหวยเพราเป็นเรื่องของอบายมุข ส่วนอบายมุขอื่นๆ เช่นเหล้า บุหรี่ ก็อาจจะต้องเสนอเข้าที่ประชุม มส. พร้อมกับเรื่องของหวยบนดินด้วย ซึ่งจะเสนอหลังจากที่ครม. มีมติเห็นชอบออกมาแล้ว

ี้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00070986350377401 Mins