พิธีบรรพชาสามเณร จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2559

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ในโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ณ จังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00051335096359253 Mins