ชัยชนะของพระพุทธเจ้า คือ ความอดทน

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2559

พุทธพจน์ สอนใจ จากส่วนหนึ่ง ของ รายการธรรมะเพื่อประชาชน โดย พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธมฺมชโย)
 

ชัยชนะของพระพุทธเจ้า คือ ความอดทน

 
        “พระจอมมุนีได้ชัยชนะต่ออาฬวกยักษ์ ผู้มีจิตสันดานหยาบกระด้าง ปราศจากความอดทน มีฤทธิ์มาก ได้เข้ามาต่อสู้จนตลอดทั้งคืน ด้วยวิธีทรมานอย่างดี คือ พระขันติธรรม ด้วยเดชแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้านั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเถิด” พุทธชัยมงคลคาถา บทที่ 2
 
       ชัยชนะครั้งที่ 2 ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้มาด้วยขันติธรรมเป็นเลิศ และด้วยเมตตานุภาพอันไม่มีประมาณ ที่พระพุทธองค์ทรงมีชัยชนะต่ออาฬวกยักษ์ที่มีอุปนิสัยดุร้าย จนในที่สุดอาฬวกยักษ์ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล เป็นผู้มั่นคงต่อหนทางพระนิพพาน กลายเป็นยักษ์ใจดีที่สำรวมระวังในศีล ยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต 


-------------------------------------------------------
พุทธพจน์ สอนใจ
จากส่วนหนึ่ง ของ รายการธรรมะเพื่อประชาชน
โดย พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธมฺมชโย)

 Total Execution Time: 0.001172153155009 Mins