วิสาขบูชา ประเทศมองโกเลีย

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2559

วิสาขบูชา ประเทศมองโกเลีย
วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙