ได้บุญทุกที

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2559

สัมมา อะระหัง   สัมมา อะระหัง  สัมมา อะระหัง

 

ได้บุญทุกที
 

        การนั่งธรรมะ  ก็เหมือนกำปั้นทุบขี้ดิน  เพราะว่า  อะไร ๆ  ทุกอย่างก็ต้องอาศัยดิน  จะมีบ้านก็ต้องอาศัยดิน   จะเหาะไปได้ก็ต้องไปจากดิน  จะเห็นได้ว่าดินเป็นสิ่งสำคัญมาก

       ดังนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรม  อย่านึกว่าเราจะไม่รู้  ไม่เห็น  จะทำไม่เป็นอย่างคนอื่นเขา  อย่าไปคิดอย่างนั้น

      เราต้องคิดว่า  ทุกคำภาวนาว่า  สัมมา อะระหัง   สัมมา อะระหัง  สัมมา อะระหัง  นั้น  เราได้บุญทุกคำ สัมมา อะระหัง  ทีไร  ก็ได้บุญทุกที  หลับตาทีไรก็ได้บุญทุกที  เหมือนเราเอากำปั้นทุบขี้ดิน  ทุบทีไรก็ถูกทุกที

 

คำสอนคุณยาย

 

 

 Total Execution Time: 0.0011171857515971 Mins